Sien actueel

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

We krijgen regelmatig vragen over corona en wat dit betekent voor mensen met een beperking en hun familie. Op deze verzamelpagina tref je een overzicht aan van de belangrijkste informatie. Daarnaast vind je hier ook ervaringsverhalen van familieleden.

Intro afbeelding voor artikel: Coronanieuws

Karolien Pouwels-Koopman is de nieuwe voorzitter van Belangenvereniging Sien. Na het vertrek van Koos Spanbroek heeft Karolien het stokje overgenomen. Karolien Pouwels, die zich al jaren als bestuurslid inzet voor Sien, heeft aangegeven de rol van voorzitter op zich te willen nemen. Daarnaast is Wim Dunsbergen toegetreden als algemeen lid. We zijn hier erg dankbaar voor. Er is veel werk te doen bij Sien en een actief en voltallig bestuur levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Karolien Pouwels nieuwe voorzitter van Sien

Minister Helder komt terug op haar eerdere voornemen: het pgb blijft nu wel beschikbaar voor kleinschalige wooninitiatieven. Eerder stelde ze in een Kamerbrief (op 20 mei 2022): 'Wooninitiatieven die feitelijk als zorg in natura functioneren moeten niet meer (structureel) via pgb gefinancierd worden'. Op dit voornemen ontving de minister diverse reacties, waaronder ook van Sien samen met vier andere belangenverenigingen (op 23 juni 2022). Minister Helder geeft nu aan: “Veel van deze pgb gefinancierde wooninitiatieven zijn een aanvulling op de zorg in natura en versterken juist de bedoeling van pgb: eigen regie over hoe de zorgvraag wordt ingevuld.”

Intro afbeelding voor artikel: PGB blijft wel beschikbaar voor kleinschalige wooninitiatieven

Stichting Philadelphia heeft een Bijbel uitgebracht die speciaal gericht is op volwassenen met een verstandelijke beperking. Voor hen is een kinderbijbel vaak net te kinderachtig, maar de Bijbel in Gewone Taal te moeilijk. Deze Bijbel bevat 77 Bijbelverhalen in begrijpelijke taal. De verhalen zijn bijna allemaal voorzien van illustraties die gemaakt zijn door deelnemers van de dagbestedingslocaties van Philadelphia.

Intro afbeelding voor artikel: Bijbel voor mensen met een beperking

Goed nieuws! Ook familie mag aanvraag Wlz indienen bij wilsonbekwaamheid

Belangenbehartiging - Minister Conny Helder (Langdurige zorg) is van plan om het mogelijk te maken voor familieleden om een Wlz-aanvraag in te dienen. Zij reageert daarmee op een oproep van Sien en andere patiënten- en belangenorganisaties die vinden dat het huidige proces tijdrovend is. Een cliënt moet nu zelf een aanvraag voor langdurige zorg ondertekenen, maar wanneer iemand vanwege een aandoening of beperking dit niet kan, moet een mentor dit doen. En mogen familieleden dit dus niet doen.

Intro afbeelding voor artikel: Ook familie mag aanvraag Wlz indienen bij wilsonbekwaamheid

De minister deelt haar zienswijze over hoe het pgb eraan kan bijdragen dat de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar blijft. Wij hebben zorgen over de uitwerking van deze plannen. Het pgb is jaren geleden opgezet vanuit initiatieven van de ouder/belangenverenigingen om meer eigen regie te geven aan (vertegenwoordigers) van mensen met een beperking. Zij kunnen hiermee eigen keuzes maken én houden de kosten van de zorg hiermee laag vanwege eigen inzet en geen overheadkosten. Het pgb is een waardevol instrument gebleken.
Vanuit de Belangenverenigingen Sien, Dit Koningskind, Helpende Handen, KansPlus en EMB Nederland hebben we daarom een reactie op deze Kamerbrief gestuurd t.b.v. het commissiedebat op 23 juni 2022. Lees hierbij onze reactie.

Lees hier de Kamerbrief van minister Helder.

Inmiddels is minister Helder teruggekomen op haar voornemen, het pgb blijft beschikbaar voor wooinitiatieven. 

 

Intro afbeelding voor artikel: Reactie op Kamerbrief PGB minister Helder