Sien actueel

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Op 20 maart hield de Tweede Kamer Ronde Tafelgesprekken over de uitvoering van
het VN-verdrag Handicap. Vanuit Sien schoof hierbij een ouder vanuit SienEigenwijs aan.

Het werd weer pijnlijk duidelijk dat de kwaliteit van leven van mensen met een beperking, en hun naasten, sterk onder druk staat. En dan vooral vanwege de verkokerde wetgeving, bureaucratie, en steeds grotere uitsluiting en achterstanden in alle domeinen van het leven.

Goed beleid voor mensen met een beperking gaat door alle ministeries, bestuurslagen en sectoren heen. En juist die integrale, brede aanpak is noodzakelijk voor het verbeteren van posities. 

De hele ronde tafel is via deze link terug te kijken. 

bracht!”

zegt: “Handreiking Samenwerken met gezinnen met een zorgintensief kind Bevindingen, aandachtspunten en eindproducten voortkomend uit het collaboratieve onderzoek ‘Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind’ (2021-2024Met toch wel pijn in het hart neem ik afscheid van het bestuur van Sien. Het waren 8 mooie jaren waarin we samen als bestuur en medewerkers konden werken voor een belangrijke doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb ook veel geleerd van de verhalen en ervaring van ouders en verwanten. Die kennis neem ik graag mee naar andere rollen die ik vervul. Maar na zoveel jaar vind ik het gewoon goed dat nieuwe mensen verder gaan met het besturen van Sien. Want wat blijft het belangrijk dat de belangen van deze groep mensen voortdurend onder de aandacht worden gebracht!”
minimaal een halfjaar of eenmalig minimaal € 30,-



Intro afbeelding voor artikel: Mensen met beperking praten in Tweede Kamer over VN-verdrag Handicap

In Nederland groeien meer dan 20.000 kinderen op bij tenminste één ouder met een verstandelijke beperking. Uit gesprekken met (volwassen) kinderen blijkt dat zij vaak geen passende hulp en ondersteuning krijgen en dat zij er juist wél veel behoefte aan hebben om gezien te worden.

Daarom ontwikkelde Sien samen met het Trimbos-instituut twee websites:
www.kovb-info.nl & www.Oudervanmijnouders.nl 

Intro afbeelding voor artikel: Ouder van mijn ouders

Onderzoek naar de goede balans in complexe alledaagse gezinslevens door samenwerking vanuit zorg, (proto)professionaliteit en (ongevraagde) vriendschap.
In dit praktijkgerichte onderzoek staat goede zorg voor gezinnen met een kind met een (zeer) ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking centraal.
Bekijk filmpjes en download de handreiking.

bracht!”

zegt: “Handreiking Samenwerken met gezinnen met een zorgintensief kind Bevindingen, aandachtspunten en eindproducten voortkomend uit het collaboratieve onderzoek ‘Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind’ (2021-2024Met toch wel pijn in het hart neem ik afscheid van het bestuur van Sien. Het waren 8 mooie jaren waarin we samen als bestuur en medewerkers konden werken voor een belangrijke doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb ook veel geleerd van de verhalen en ervaring van ouders en verwanten. Die kennis neem ik graag mee naar andere rollen die ik vervul. Maar na zoveel jaar vind ik het gewoon goed dat nieuwe mensen verder gaan met het besturen van Sien. Want wat blijft het belangrijk dat de belangen van deze groep mensen voortdurend onder de aandacht worden gebracht!”
minimaal een halfjaar of eenmalig minimaal € 30,-



Intro afbeelding voor artikel: Onderzoek: Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind

Een Delphi-onderzoek samen met mensen met een verstandelijke beperking en vertegenwoordigers.

Het onderzoek duurde van 2019 tot 2021, waarna de resultaten zijn beoordeeld. Alles is in 2023 opgeschreven in twee wetenschappelijke artikelen. Hierbij een makkelijker te lezen verslag, waarin uitgelegd wordt wat moeilijk verstaanbaar gedrag is en wat een Delphi-onderzoek is. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek zijn verteld.

Aan dit onderzoek werkte een ervaringsdeskundige ouder van SienEigenwijs mee.

bracht!”

zegt: “Met toch wel pijn in het hart neem ik afscheid van het bestuur van Sien. Het waren 8 mooie jaren waarin we samen als bestuur en medewerkers konden werken voor een belangrijke doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb ook veel geleerd van de verhalen en ervaring van ouders en verwanten. Die kennis neem ik graag mee naar andere rollen die ik vervul. Maar na zoveel jaar vind ik het gewoon goed dat nieuwe mensen verder gaan met het besturen van Sien. Want wat blijft het belangrijk dat de belangen van deze groep mensen voortdurend onder de aandacht worden gebracht!”
minimaal een halfjaar of eenmalig minimaal € 30,-



Intro afbeelding voor artikel: Onderzoek: behandeling moeilijk verstaanbaar gedrag

Met veel plezier en dankbaarheid stellen wij Ine Woudstra voor als de nieuwe voorzitter van Belangenvereniging Sien. Ine volgt Karolien Pouwels - Koopman op.

Ine zegt: ‘Mijn drive en motivatie die maken dat ik doe wat ik doe. Want ik ben in de gelukkige omstandigheden dat al mijn werk, betaald én onbetaald, voortkomt uit mijn sterke behoefte om mijzelf in te zetten voor anderen, voor wie geldt dat het leven nét wat meer uitdagingen heeft, dan voor mijzelf.’

Intro afbeelding voor artikel: Nieuwe voorzitter Sien

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking hebben sinds de start van DigiD geen beheer over het DigiD-account van hun vertegenwoordigde. Daardoor kunnen zaken als administratie, financiën en medische dossiers niet digitaal opgepakt worden. Al jaren vragen EMB Nederland, KansPlus, Sien, Dit Koningskind en de LFB hier aandacht voor. In 2017 verscheen het rapport “Hoezo MIJNOverheid” van de Nationale Ombudsman, waarin duidelijk werd gesteld dat digitale toegang tot de Overheid niet goed was geregeld.

Intro afbeelding voor artikel: Nationale Ombudsman: Digitale toegang tot de Overheid niet goed geregeld voor wettelijk vertegenwoordigers

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!