Sien actueel

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

De toekomst van de gehandicaptenzorg kan en mag niet bepaald worden zonder de mensen om wie het gaat een volwaardige stem te geven. Cliëntenorganisaties trekken zich nu terug uit de gesprekken met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) rondom het landelijk akkoord ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’. Al langere tijd hameren KansPlus, Helpende Handen, 2CU, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB, Het LSR, Sien, Per Saldo, Naar-Keuze en Ieder(in) erop dat het perspectief van mensen met een beperking en hun naasten onvoldoende is geborgd in dit akkoord.

Intro afbeelding voor artikel: Cliëntenperspectief ontbreekt in transitieakkoord gehandicaptenzorg

Bescherm het recht op goede zorg! Dat is de titel van een manifest dat we vandaag namens ouders en andere verwanten van mensen met een verstandelijke beperking hebben aangeboden aan Minister Helder voor Langdurige zorg en sport. Een noodkreet! Het manifest is opgesteld door zes belangenorganisaties, waaronder Sien. Nicoline Versluys, bureauhoofd van Sien: ’Als belangenorganisatie is het onze missie om op te komen voor de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving.’

Intro afbeelding voor artikel: Manifest: Bescherm het recht op goede zorg!

Over de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking is veel te doen. Bij Sien doen we er, samen met andere organisaties, alles aan om die kwaliteit te borgen. Daarvoor is het doen van onderzoek belangrijk. De resultaten gebruiken we om ons pleidooi kracht bij te zetten. Hoe ervaar jij of je familielid met een beperking die kwaliteit op dit moment? En wat betekent dat voor de kwaliteit van jouw leven? 

Intro afbeelding voor artikel: Onderzoek Ieder(in) naar kwaliteit zorg

Wil jij je ervaring met de Participatiewet (bijstand) met ons delen?

De Participatiewet werkt namelijk totaal niet voor veel mensen met een beperking. Er ligt een te grote focus op betaald werk. Onze vrees is dat de aangekondigde wijzigingen nog altijd onvoldoende zijn om de wet passend te maken voor mensen met een beperking.

Intro afbeelding voor artikel: Deel je ervaringen met de Participatiewet

Werk je met kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking? Denk met ons mee

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO) worden vaak te weinig opgemerkt door professionals en het sociale netwerk. Dat is zorgwekkend, want opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid kan een grote negatieve invloed hebben op de kansen van kinderen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien.

Deze kinderen en hun gezin hebben vaak een beperkt sociaal netwerk, waardoor het contact met professionals soms het enige contact is dat het verschil kan maken. Professionals uit de basiszorg, geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs en het sociaal domein hebben daarom een belangrijke rol in het signaleren en ondersteunen van KVBO. Professionals geven aan nog veel drempels te ervaren in het signaleren en ondersteunen van deze doelgroep. Er is materiaal nodig voor professionals om deze doelgroep snel te kunnen signaleren en goed te ondersteunen.

Sien en het Trimbos-instituut zet zich samen met de Denktank KVBO in voor betere ondersteuning en meer aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen van signalenkaarten, een gesprekstool en een reflectietool voor professionals.

Help ook mee
Om deze materialen goed aan te laten sluiten bij de praktijk ontwikkelen we de materialen graag in samenwerking met professionals. We organiseren hiervoor focusgroepen. Tijdens de focusgroepen willen we met professionals bespreken welke signalen belangrijk zijn om te herkennen en hoe je als professionals het gesprek aangaat met de ouders en kinderen. Dit zal verschillen per leeftijd van het kind. Daarom willen we per leeftijdsfase materialen ontwikkelen. We zoeken voor iedere leeftijdsfase professionals die hierover met ons kunnen meedenken. Wij kunnen een cadeaubon van 25 euro bieden voor deelname aan de focusgroep en de reiskosten vergoeden.

Voor verschillende leeftijden hebben we verschillende aanmeldformulieren:
- Kinderen van -9 tot 9 maanden: KOVB focusgroep -9 tot 9 maanden
-
Kinderen van 9 maanden tot 4 jaar: KOVB focusgroep 9 maanden tot 4 jaar
- Kinderen van 4 tot 12 jaar: KOVB focusgroep 4 tot 12 jaar
- Kinderen van 12 tot 18 jaar: KOVB focusgroep 12 tot 18 jaar

Intro afbeelding voor artikel: Denk mee met Trimbos en Sien in focusgroep KVBO

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en belangenorganisatie SIEN zetten zich samen in voor normaalbegaafde kinderen die opgroeien in gezinnen met verstandelijk beperkte ouders. (KVBO). Het doel: zorgen dat deze kinderen gezien worden en de juiste ondersteuning krijgen. Niet alleen van zorgprofessionals, maar ook van leerkrachten, buren en andere mensen om het gezin.

In ‘Scherp’, het magazine van de CHE, vertelt Peter Staal over zijn leven als kind van een ouder met een beperking. ‘Ik heb me nooit veilig, welkom of thuis gevoeld’, zegt hij. De CHE en SIEN doen samen onderzoek naar de doelgroep KVBO. Charlotte Figge, docent Social Work aan de CHE, vertelt in ‘Scherp’ meer over het onderzoek.

Lees hier het artikel uit 'Scherp' mei 2023.

 

Intro afbeelding voor artikel: CHE en Sien zetten zich samen in voor KVBO

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!