Sien actueel

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Lid van Sien? Misschien vergoedt jouw verzekeraar het lidmaatschap!

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie zoals Sien. Dit doen zorgverzekeraars onder andere als patiëntenorganisaties zijn aangesloten bij koepelorganisatie Ieder(in).

Op www.zorgwijzer.nl en op de de website van Ieder(in) vind je een overzicht van zorgverzekeraars die het lidmaatschap vergoeden. In sommige gevallen vraagt jouw zorgverzekering om een bewijs van lidmaatschap van Ieder(in). Zodra deze beschikbaar is voor 2022, wordt die hier geplaatst.

Intro afbeelding voor artikel: Vergoeding lidmaatschap Sien 2022

Mensen met een verstandelijke beperking maken in veel gevallen gebruik van de Wet Langdurige Zorg. Als er voor iemand die meerderjarig is een (her) indicatie nodig is, komen ouders en familie soms in een ingewikkelde situatie terecht. Want dan blijkt wettelijke vertegenwoordiging nodig te zijn: dus een mentor of een curator.

Intro afbeelding voor artikel: Noodklok: vraag niet onnodig om mentorschap bij Wlz-indicatie

Met 149 van de 150 stemmen heeft de Tweede Kamer half november ingestemd met een motie waarin de regering moet komen met een stappenplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat overheden versneld voldoen aan de eisen van het besluit digitale toegankelijkheid. Hieronder valt ook de volledige toegankelijkheid van websites en apps. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie, waar Sien onderdeel van is, heeft hier het afgelopen jaar hard op aangedrongen.

Intro afbeelding voor artikel: Tweede Kamer: regering kom met stappenplan voor versnelde digitale toegankelijkheid

Het coronavaccin werkt minder goed bij volwassenen met het downsyndroom, blijkt uit onderzoek. Omdat zij een minder goede afweer hebben, is de kans groter dat ze na een vaccin toch ernstig ziek worden. De Gezondheidsraad adviseert daarom om volwassenen met down versneld een boosterprik te geven.

De Gezondheidsraad baseert haar advies onder andere op onderzoek van UMC Utrecht. Dit academische ziekenhuis is vanaf februari 2021, in samenwerking met RIVM, bezig met het onderzoek naar de werking van het coronavaccin bij volwassenen met het downsyndroom.

Intro afbeelding voor artikel: Boostervaccin voor volwassenen met downsyndroom

Er is nog te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking die zelf geen verstandelijke beperking hebben. Dat is zorgwekkend, want opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid kan een grote negatieve invloed hebben op de kansen van kinderen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien.

Intro afbeelding voor artikel: Onderzoek naar Kinderen Verstandelijk Beperkte Ouders

Een jaar na de invoering van wetgeving die overheidsorganisaties verplicht om websites toegankelijk te maken is slechts 4% van de websites aantoonbaar toegankelijk voor de 4,5 miljoen mensen met een beperking en ouderen. Dit blijkt uit de evaluatie van de data uit het register van toegankelijkheidsverklaringen en andere openbare bronnen van de Nederlandse overheid. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie vindt de cijfers zeer zorgelijk en stuurt daarom een brief aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken.  

Intro afbeelding voor artikel: 96% overheidswebsites ontoegankelijk