Sien actueel

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Het coronavaccin werkt minder goed bij volwassenen met het downsyndroom, blijkt uit onderzoek. Omdat zij een minder goede afweer hebben, is de kans groter dat ze na een vaccin toch ernstig ziek worden. De Gezondheidsraad adviseert daarom om volwassenen met down versneld een boosterprik te geven.

De Gezondheidsraad baseert haar advies onder andere op onderzoek van UMC Utrecht. Dit academische ziekenhuis is vanaf februari 2021, in samenwerking met RIVM, bezig met het onderzoek naar de werking van het coronavaccin bij volwassenen met het downsyndroom.

Intro afbeelding voor artikel: Boostervaccin voor volwassenen met downsyndroom

Er is nog te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking die zelf geen verstandelijke beperking hebben. Dat is zorgwekkend, want opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid kan een grote negatieve invloed hebben op de kansen van kinderen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien.

Intro afbeelding voor artikel: Onderzoek naar Kinderen Verstandelijk Beperkte Ouders

Een jaar na de invoering van wetgeving die overheidsorganisaties verplicht om websites toegankelijk te maken is slechts 4% van de websites aantoonbaar toegankelijk voor de 4,5 miljoen mensen met een beperking en ouderen. Dit blijkt uit de evaluatie van de data uit het register van toegankelijkheidsverklaringen en andere openbare bronnen van de Nederlandse overheid. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie vindt de cijfers zeer zorgelijk en stuurt daarom een brief aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken.  

Intro afbeelding voor artikel: 96% overheidswebsites ontoegankelijk

Heeft uw kerk leden met een verstandelijke beperking? Of leden die voor iemand met een verstandelijke beperking zorgen? Of wilt u een inclusievere kerk worden, maar weet u nog niet hoe? Dan bent u bij Sien aan het juiste adres. Samen met u zetten we ons graag in voor deze kostbare, kwetsbare mensen en hun netwerk.

Intro afbeelding voor artikel: Ruimte voor iedereen in uw kerk

Samen met een aantal andere organisaties, waaronder Ieder(in) (de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte), hebben we op een tweetal punten gereageerd naar de overheid in het kader van het stemrecht.

1. Wij hebben drie aandachtspunten meegegeven aan het ministerie van BZK op het voorstel voor een vereenvoudigd stembiljet om de toegankelijkheid van het stemproces voor een grote groep mensen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking, te verbeteren.
Lees hier het bericht.
2. Verder hebben wij zes adviezen en verbeterpunten gestuurd aan het ministerie van BZK ten aanzien van het wetsvoorstel voor de ‘experimentenwet’ dat hulp in het stemhokje voor een bredere groep mogelijk maakt. Waarbij ons kernpunt is dat wij vinden dat zelfstandig stemmen de norm moet zijn.
Lees hier het bericht.

 

 

Intro afbeelding voor artikel: Stembiljet toegankelijker & zelfstandig stemmen de norm

Sien zoekt een nieuwe bestuursvoorzitter. Heb jij hart voor mensen met een verstandelijke beperking en wil je je graag inzetten voor een organisatie die ertoe doet? Houd jij ervan om - samen met vijf andere enthousiaste bestuursleden - de juiste koers uit te stippelen voor een betekenisvolle organisatie? Dan is dit je kans!

Intro afbeelding voor artikel: Voorzitter gezocht