Over ons-Missie en visie

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Missie

Sien is er voor de verwanten van mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit christelijke inspiratie werkt Sien aan een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking zinvol participeren en er aandacht en steun is voor hun verwanten. 

Visie

Voor Sien geldt dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Ik ben anders net als jij. De samenleving is van alle mensen. Iedereen neemt op eigen wijze aan de samenleving deel. Niemand wordt uitgesloten. Mensen zijn er om elkaar te helpen, ieder op zijn eigen wijze. Ook mensen met een beperking. Sien komt op voor de belangen van verwanten van mensen met een verstandelijke beperking.  

Kernwaarden

Vanuit de missie en visie heeft Sien kernwaarden geformuleerd. We willen onze activiteiten aan deze kernwaarden spiegelen.

Deskundig 
Sien heeft verstand van zaken.

Bevlogen
Sien werkt met hart voor de zaak en neemt verantwoordelijkheid op zich. 

Zichtbaar
Sien laat weten wat ze doet.

Betrokken 
Sien is gastvrij en hecht aan persoonlijke relaties. 

 

We werken als Sien vanuit drie kernuitspraken, die gezamenlijk de visie geven op de uitvoering van de missie en visie (bron statuten Sien).

Drie kernuitspraken

Sien gaat haar doelen bereiken door:
1. Het bijdragen aan goede wet- en regelgeving, waardoor de belangen van en ondersteuning voor de verwanten van mensen met een verstandelijke beperking worden bevorderd (belangenbehartiging);
2. Het geven van informatie en het signaleren van en bekendheid geven aan de dilemma’s en uitdagingen van verwanten van mensen met een verstandelijke beperking (informeren);
3. Door het bijeenbrengen van leden, uitwisseling van ervaringen stimuleren en het bevorderen van onderlinge hulp (ontmoeten).

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!