Over ons-Het begin van Sien

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

In 1956 is onze christelijke vereniging onder de naam ‘Philadelphia’ (betekenis: naastenliefde) opgericht door ouders die een kind met een verstandelijke beperking hadden. Ze wilden zich samen sterk maken voor goede voorzieningen, die er in die tijd nauwelijks waren.

Philadelphia Zorg
In 1961 werd `Philadelphia Zorg’ opgericht. Dit was een zelfstandige stichting die gericht was op het realiseren van kleinschalige opvang in de buurt, in plaats van grootschalige instituten ver van de bewoonde wereld. Beide organisaties (vereniging Philadelphia en organisatie Philadelphia Zorg) hadden dezelfde naam. Verwarrend! Om die reden veranderden wij onze naam in `PhiladelphiaSupport’. De verwarring bleef soms, vandaar opnieuw een naamsverandering.

Naamsverandering
Sinds 2011 heten we `Sien’. Sien staat voor 'zien'. Sien ziet iedereen zoals hij of zij is. We zijn allemaal anders, maar we tellen allemaal mee. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: gewoon zijn wie je bent en met respect behandeld worden.

Sien en Philadelphia Zorg nu
Sien en Philadelphia Zorg zijn nu twee onafhankelijke en zelfstandige organisaties. Philadelphia Zorg is nog altijd een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. Sien is een belangenvereniging voor het netwerk rondom mensen met een verstandelijke beperking.