Sien actueel

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Goed nieuws! Ook familie mag aanvraag Wlz indienen bij wilsonbekwaamheid

Belangenbehartiging - Minister Conny Helder (Langdurige zorg) is van plan om het mogelijk te maken voor familieleden om een Wlz-aanvraag in te dienen. Zij reageert daarmee op een oproep van Sien en andere patiënten- en belangenorganisaties die vinden dat het huidige proces tijdrovend is. Een cliënt moet nu zelf een aanvraag voor langdurige zorg ondertekenen, maar wanneer iemand vanwege een aandoening of beperking dit niet kan, moet een mentor dit doen. En mogen familieleden dit dus niet doen.

Intro afbeelding voor artikel: Ook familie mag aanvraag Wlz indienen bij wilsonbekwaamheid

De minister deelt haar zienswijze over hoe het pgb eraan kan bijdragen dat de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar blijft. Wij hebben zorgen over de uitwerking van deze plannen. Het pgb is jaren geleden opgezet vanuit initiatieven van de ouder/belangenverenigingen om meer eigen regie te geven aan (vertegenwoordigers) van mensen met een beperking. Zij kunnen hiermee eigen keuzes maken én houden de kosten van de zorg hiermee laag vanwege eigen inzet en geen overheadkosten. Het pgb is een waardevol instrument gebleken.
Vanuit de Belangenverenigingen Sien, Dit Koningskind, Helpende Handen, KansPlus en EMB Nederland hebben we daarom een reactie op deze Kamerbrief gestuurd t.b.v. het commissiedebat op 23 juni 2022. Lees hierbij onze reactie.

Lees hier de Kamerbrief van minister Helder.

Inmiddels is minister Helder teruggekomen op haar voornemen, het pgb blijft beschikbaar voor wooinitiatieven. 

 

Intro afbeelding voor artikel: Reactie op Kamerbrief PGB minister Helder

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking hebben sinds de start van DigiD geen beheer over het DigiD-account van hun vertegenwoordigde. Daardoor kunnen zaken als administratie, financiën en medische dossiers niet digitaal opgepakt worden. Al jaren vragen Sien, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB en Kans Plus hier aandacht voor. Deze maand leek er verandering te komen doordat het besluit is aangepast. Helaas geldt dit alleen voor bewindvoering en ouderlijk gezag. Familievertegenwoordigers krijgen daardoor dus nog steeds geen toegang tot de DigiD van hun broer, zus, of kind, met alle gevolgen van dien.

Intro afbeelding voor artikel: Samen in actie tegen digitale uitsluiting

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar vanwege corona kunnen we ook al op 14 en 15 maart onze stem uitbrengen. Voor mensen met een verstandelijke beperking gaat stemmen niet altijd vanzelf. Wij hebben handige en actuele weetjes verzameld.

Lees hier meer ….

 

Intro afbeelding voor artikel: Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lid van Sien? Misschien vergoedt jouw verzekeraar het lidmaatschap!

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie zoals Sien. Dit doen zorgverzekeraars onder andere als patiëntenorganisaties zijn aangesloten bij koepelorganisatie Ieder(in).

Op www.zorgwijzer.nl en op de de website van Ieder(in) vind je een overzicht van zorgverzekeraars die het lidmaatschap vergoeden. In sommige gevallen vraagt jouw zorgverzekering om een bewijs van lidmaatschap van Ieder(in). Zodra deze beschikbaar is voor 2022, wordt die hier geplaatst.

Intro afbeelding voor artikel: Vergoeding lidmaatschap Sien 2022

Er is nog te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking die zelf geen verstandelijke beperking hebben. Dat is zorgwekkend, want opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid kan een grote negatieve invloed hebben op de kansen van kinderen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien.

Intro afbeelding voor artikel: Onderzoek naar Kinderen Verstandelijk Beperkte Ouders

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!