ANBI

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Belangenvereniging Sien is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI. Het voordeel voor leden en vrienden van Sien is dat zij hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Sien geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. We kunnen de financiële bijdragen dus volledig inzetten voor het doel van de vereniging.

Statutaire naam

Philadelphia-Sien, Protestants Christelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, familie en vrienden.

Verkorte naam

Sien

RSIN/fiscaal nummer

3049899

Postadres

Postbus 1155, 3860 BD Nijkerk 

Bezoekadres

Papiermolen 34, Kamer A2.15, 3994 DK Houten (route)

Doel van de vereniging

Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van mensen met een verstandelijke beperking, hun families en hun leefmilieus en verder al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Missie

Sien is er voor de verwanten van mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit christelijke inspiratie werkt Sien aan een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking zinvol participeren en er aandacht en steun is voor hun verwanten.

Visie

Voor Sien geldt dat ieder mens uniek is, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Ik ben anders net als jij. De samenleving is van alle mensen. Iedereen neemt op eigen wijze aan de samenleving deel. Niemand wordt uitgesloten. Mensen zijn er om elkaar te helpen, ieder op zijn eigen wijze. Ook mensen met een beperking. Sien komt op voor de belangen van verwanten van mensen met een verstandelijke beperking.

Beleidsplan

Lees hier het meerjaren strategisch beleidsplan 2023-2026 van Sien. Met dit plan geeft het bestuur richting aan de gewenste ontwikkelingen van Sien.
De ambitie en opdracht is weergegeven in deze infographic.

Op basis van dit beleidsplan is het jaarplan 2024 geformuleerd.

De functie van de bestuurders

  • Mevrouw  I. Woudstra (Ine) | voorzitter
  • Mevrouw B.R. van Zeeland (Brenda) | secretaris
  • De heer C. van den Brekel (Cees) | penningmeester 
  • Mevrouw A. Bax (Annemarie) | algemeen bestuurslid
  • De heer W.J. Dunsbergen (Wim) | algemeen bestuurslid

Voor persoonlijk contact met een van bovenstaande bestuursleden kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen met 030 - 236 37 38.

Het beloningsbeleid

Er is sprake van een vrijwillig bestuur en een werkorganisatie met drie betaalde medewerkers. Het bestuur geniet geen beloning. Werkelijke kosten die gemaakt worden ten behoeve van de bestuursfunctie worden op declaratiebasis vergoed. De medewerkers worden betaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Verantwoording

Rekeningnummer 

Voor contributie van leden en jaarlijkse bijdragen van vrienden en donateurs kun je dit rekeningnummer gebruiken: NL02 INGB 0003 1521 93.
Wil je ons werk incidenteel of regelmatig steunen? Kijk dan op onze steunpagina. Hierop kun je direct online doneren. Je kunt ook een gift overboeken op NL72 RABO 0140 3993 72 ten name van Belangenvereniging Sien o.v.v. Gift.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!