Levensfases-Aanvragen zorg

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Voor het aanvragen van zorg, moet je een aantal stappen doorlopen

1. Hulpvraag
Bepaal eerst wat de hulpvraag van je kind is. En welke zorg of ondersteuning hij of zij nodig heeft. Met een duidelijke hulpvraag kan je makkelijker bepalen bij welke instantie je moet zijn voor een indicatie. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan je hierbij helpen.

2. Indicatie
Om bepaalde zorg te krijgen heb je een indicatie nodig. Het kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding, wonen en/of dagbesteding.
Een deskundige onderzoekt welke hulp of zorg je kind nodig nodig heeft, hoelang en hoeveel.
De uitslag van het onderzoek heet een indicatie, een doorverwijzing of een beschikking.
Voor Jeugdzorg of zorg vanuit de WMO moet je bij je gemeente zijn. Voor zorg vanuit de Wlz bij het CIZ.

Meer informatie vind je in de volgende informatiebladen: Jeugdzorg, Wlz , Wmo, Zvw en Zorgprofielen Leden die ingelogd zijn, kunnen deze gratis downloaden. 

3. Zorg in natura of Pgb
Na de indicatie bepaal je de “leveringsvorm”. Meestal kies je uit 'zorg in natura' of een persoonsgebonden budget (pgb).
Zorg in natura is zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente of het zorgkantoor een contract heeft. Met een persoonsgebonden budget krijg je een geldbedrag om zelf zorg in te kopen.
Sommige vormen van zorg krijg je alleen in natura. Bijvoorbeeld een gespecialiseerde behandeling.

4. Kies zorgaanbieder
Kies je voor een persoonsgebonden budget? Dan kies je zelf de zorgaanbieders.
Bij zorg in natura kies je uit zorgaanbieders waar het zorgkantoor of de zorgverzekeraar een contract mee heeft. Heb je een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar? Dan heb je volledig vrije keuze. 
Je kan zorgaanbieders vergelijken via kiesbeter.nl of Zorgkaartnederland.nl

5. Maak afspraken
Spreek met de zorgaanbieder of de zorgverlener af welke zorg en ondersteuning je kind precies krijgt.
Je geeft hierbij de eigen wensen aan die van belang zijn voor je kind. Een zorg- of ondersteuningsplan helpt hierbij. Meer informatie vind je in onze brochure Ondersteuningsplannen. Voor leden gratis.

6. Evalueren
Verandert de zorgvraag van je kind? Heeft hij of zij meer of andere zorg nodig? Dan kan je dit aanvragen. Belangrijk is om minimaal eenmaal per jaar te evalueren.
Bespreek een nieuwe situatie en andere wensen zelf met de zorgverlener(s). 

7. Betalen
De overheid betaalt meestal het grootste deel van de zorgkosten.
Het deel dat je zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. In de zorgverzekering heet dit het eigen risico. 
Je krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van je zorgverzekeraar.

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!