Levensfases-Wonen

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Thuis voelen

Je wilt dat je kind zich thuis voelt op de plek waar hij of zij gaat wonen. Daarom is het belangrijk om je goed te verdiepen in de verschillende mogelijkheden die er zijn. Neem ruim de tijd om uit te zoeken welke woonvormen er zijn in jouw regio en kijk wat past bij de wensen en de zorgbehoefte van je kind. Op de website www.zorgkaartnederland.nl kan je veel woonvoorzieningen vinden voor mensen met een beperking.

Verschillende woonvormen

Om je hierbij te helpen, geven we je graag een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden. Een uitgebreide versie vind je in de brochure 'Wonen met ondersteuning'. Deze brochure is gratis voor leden. 

1. Begeleid wonen

Begeleid wonen is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die graag zo zelfstandig mogelijk willen wonen. In deze woonvorm krijgt je kind een aantal uur per dag of per week begeleiding bij schoonmaken, uitgaven beheren, werk vinden of invullen van vrije tijd. 

2. Kleinschalig wonen in de wijk

Het doel van een kleinschalige woonvoorziening (12-24 mensen) is het bieden van huisvesting, verzorging en op ontwikkeling gerichte begeleiding aan de bewoners. De bewoners worden betrokken bij het dagelijks leven in de stad of het dorp. Gestreefd wordt de zelfstandigheid van bewoners zoveel mogelijk in stand te houden. 

3. Appartementen

De zorgaanbieder huurt een woonlaag, een appartementengebouw of een aantal appartementen in een gebouw van een woningstichting. Alle bewoners met een verstandelijke beperking hebben een eigen appartement. Soms wordt één appartement omgebouwd tot gemeenschappelijke huiskamer of steunpunt. 

4. Beschermd wonen

Voor mensen met een beperking die veel zorg en begeleiding nodig hebben zijn er mogelijkheden voor beschermd wonen. Een woonvorm op een instellingsterrein, waar men vrij en veilig kan rondlopen, fietsen, enz. Ook hier zie je kleine woningen die zo gezellig mogelijk worden ingericht. De dagbesteding is vaak op het terrein zelf en verder zijn er diverse voorzieningen zoals een arts, fysiotherapie, logopedie, enz.

5. Thomashuizen

Een Thomashuis is een aangepast huis waar (jonge) mensen onder begeleiding van een zorgondernemer en een klein team een zo gewoon mogelijk leven leiden. Kenmerken van de Thomashuizen zijn de huiselijke sfeer, een eigen kamer voor elke bewoner en gemeenschappelijke voorzieningen voor het eten, wassen, ontspannen, enz.

6. Zorgboerderijen

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar mensen met een zorgvraag een passende dagbesteding vinden en/of meewerken. Er zijn ook boerderijen waar je kind zowel kan werken als wonen. 

7. Wooninitiatieven

Er zijn ouders die graag meer regie en betrokkenheid willen. Zij nemen het initiatief tot een eigen woonvoorziening, de zogeheten ouderinitiatieven of wooninitiatieven. Het belangrijkste kenmerk hierbij is dat het initiatief én de regie bij de mensen met een beperking, ouders of verwanten ligt. 

8. Thuis wonen met zorg en ondersteuning

Het is ook mogelijk dat je kind thuis blijft wonen met zorg en ondersteuning. Je kunt daarbij kiezen voor een:

  • volledig pakket thuis (vpt)
  • modulair pakket thuis (mpt)
  • persoonsgebonden budget (pgb)

Wachtlijst

Gezien de wachtlijsten in de zorg is het verstandig om vroegtijdig te zoeken naar een passende woonvorm. Bezoek vooral verschillende woonvormen in je regio, zodat je een goede inschatting kunt maken van wat wel en niet bij je kind past. Je kunt dan ook je kind indien nodig op een wachtlijst laten plaatsen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze woonvormen? En over de bijbehorende indicatiestelling, financiering en wetgeving? Bestel dan de handige brochure ‘Wonen met ondersteuning’ of neem contact met ons op. 

Speerpunt

Wonen is een belangrijk speerpunt van Sien. Lees meer over onze standpunten in het Positionpaper “Passend wonen voor iedereen”.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!