Levensfases-Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Steunpunt KOVB

Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking kan heel ingrijpend zijn. Vaak ervaren deze kinderen, ook in hun volwassen leven, grote problemen op allerlei gebied.

Het Steunpunt KOVB van Sien levert een bijdrage aan erkenning en herkenning voor deze doelgroep.
Dit Steunpunt bestaat uit:
- De werkgroep ervaringsdeskundigen
- De denktank professionals
- Lotgenotencontact
Informatie en advies
- Trainingen, presentaties, masterclasses
- Belangenbehartiging
- Onderzoek

KOVB staat voor normaal begaafde Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking. Hiervoor gebruikten we ook wel de afkorting KVBO

Beide afkortingen KOVB en KVBO worden op dit moment nog naast elkaar gebruikt, daar wordt hetzelfde mee bedoeld.

Persoonlijke verhalen en interviews zijn een weergave van hoe de schrijver of degene die geïnterviewd is zich een en ander herinnert en hoe dit in zijn herinnering en gevoelens blijvend een plaats gekregen heeft. Belangenvereniging Sien is hier niet aansprakelijk voor. Belangenvereniging Sien aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website.

Heb jij al langere tijd de wens om een deel van je tijd zinvol besteden en echt van betekenis zijn?
Dan is dit je kans! Belangenvereniging Sien is op zoek naar een enthousiaste, gedreven en integere vrijwilliger die haar werkgroep ‘Kinderen van ouders met een Verstandelijke Beperking’ KVBO komt versterken.

Opvoeden kan een grote uitdaging zijn voor ouders met een (licht) verstandelijke beperking. Een schoon huis, een vast dagritme, emotionele steun of ruimte voor eigen wensen: ouders met een (licht) verstandelijke beperking hebben extra moeite om deze opvoedingstaken te vervullen. Uit de praktijk blijkt dat betrokken partijen zoals leerkrachten, hulpverleners en andere professionals soms onvoldoende op de hoogte zijn van de thuissituatie. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid bij professionals. Deze gesprekstool kan bijdragen om de hulpverleners meer inzicht te geven in wat er speelt rondom de jongeren.

Jij mag kiezen is een gesprekstool bestaande uit 60 gesprekskaartjes. De gesprekskaartjes bestaan uit 8 verschillende categorieën. Namelijk: school & werk, vrije tijd, gezondheid & uiterlijk, wonen & leven, hulp van organisaties, verliefdheid & relaties, vriendschap & sociale contacten en ouders (of verzorgers) & gezin. 

Intro afbeelding voor artikel: Tool voor hulpverleners

Publicatie met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders.

Een publicatie met indrukwekkende verhalen van vijf normaal begaafde kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. Daarnaast komen ook professionals aan het woord. Zij geven aan wat er nodig is om betere ondersteuning te bieden aan deze kinderen.

Dit is een publicatie van VWS, waaraan Sien een belangrijke bijdrage heeft geleverd en die verspreid wordt onder alle gemeenten.
Download de publicatie hier.

 

 

 

Intro afbeelding voor artikel: Ik ben er óók nog

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO) worden vaak nog te weinig opgemerkt door het sociale netwerk en professionals. Terwijl het opgroeien bij een ouder met een verstandelijke beperking (langdurige) gevolgen kan hebben voor de kinderen. Om deze kinderen beter in beeld te krijgen hebben het Trimbos-instituut en de Denktank KVBO* kennis over KVBO gebundeld.

Intro afbeelding voor artikel: Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking willen gezien worden

Een brochure met informatie en adviezen over de opvoedsituatie voor (zorg)professionals, maar ook voor onderwijzers, familieleden en andere betrokkenen. 
Met daarin informatie hoe deze (vaak) vergeten kinderen ondersteund kunnen worden. Daarnaast ook heel concrete tips van onze werkgroep KVBO.

Dit is een brochure van Sien in samenwerking met het Trimbos Instituut. Download de brochure hier.

Intro afbeelding voor artikel: Informatiebrochure ondersteuning KVBO

Sien heeft in mei 2016 een boek uitgegeven over kinderen die - tegen wil en dank - ouder van hun ouders zijn.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!