Meneer Hakstege

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Meneer Hakstege

Herinneringen van een vroegere adjunct-directeur

Sien bestaat in 2021 65 jaar. Wat betekent dat voor onze leden en oud-werknemers? Bureauhoofd Nicoline interviewt met veel plezier een drietal personen. Meneer Hakstege werkte lange tijd bij Sien.

Passie
Maandagavond, twee weken voor het 65-jarig jubileum van Sien, heb ik via zoom een gesprek met de heer Peeter Hakstege. Al snel blijkt dat hij met veel passie terugkijkt op zestien jaar werken bij Philadelphia Support (nu Sien). Eerst als stafmedewerker en al snel als adjunct-directeur.

Werkzaamheden
Hij vertelt: `Eind 1977 solliciteerde ik naar de functie van stafmedewerker bij de landelijke vereniging Philadelphia. Bij dit gesprek waren onder andere de voorzitter, de heer Paats, en directeur P. Rutgers aanwezig. Begin 1978 kon ik als stafmedewerker aan de slag. Mijn taakomschrijving hield onder meer het volgende in:

  • het begeleiden en adviseren van de tachtig afdelingen van de vereniging en de tien provinciale verbanden;
  • provinciale belangbehartiging;
  • het adviseren van individuele leden;
  • redactie van het verenigingsorgaan Het Contactblad (voorloper van ons MagaSien);
  • lezingen in het land over de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en over ethische kwesties;
  • geven van gastcolleges.

Antillen
Meneer Hakstege vervolgt enthousiast: ‘Ik heb het graag over mensen met mogelijkheden!’ Op de vraag waar hij trots op terugkijkt, antwoordt hij: `De Aktie Ouders Antillen. Een actie die in het kader van het 25-jarig bestaan in 1981 is gestart om de zorg voor ouders en mensen in de Antillen met een verstandelijke beperking te ondersteunen door middel van materiële en immateriële hulp. Een actie die meer dan tien jaar heel goed heeft gelopen. Het oorspronkelijke streefbedrag van 100.000 gulden was zeer snel binnen en uiteindelijk is er ongeveer een miljoen gulden opgehaald, wat allemaal heel goed terecht is gekomen. Dit heb ik met eigen ogen kunnen zien.’ Het gesprek gaat ook nog even over een meisje met het syndroom van Down. Zij is afkomstig van de Antillen en ruim zes jaar zijn pleegdochter geweest.

Succesvol 
‘Verder kijk ik trots terug op projecten als: broers en zussen, met onder meer de productie van de grammofoonplaat Krassen, een videofilm met interviews met broers en zussen en de CD Vliegen-Gevolgen. Ook de Philadelphia Vakantiekampen en de  aanleuncampings bij de grotere zorginstellingen waren succesvol.’

Opkomen
Een stukje geschiedenis dat, heel logisch bij een jubileum, in ons gesprek aan de orde kwam: `Het ontstaan van de landelijke oudervereniging Philadelphia was mede te danken aan de inzet van Joop Dondorp. Hij was naast voorzitter ook onder andere leerkracht en directeur in het speciaal onderwijs. Hij stimuleerde ouders van een kind met een verstandelijke beperking om aan te geven wat zij voor hun kind van belang vonden, maar ook om voor zichzelf op te komen.’

Kleinschalige woonvoorzieningen
Hij vervolgt: `Veel ouders gaven aan dat, mocht uithuisplaatsing onverhoopt plaats moeten vinden, zij een grote voorkeur hadden voor een kleinschalige voorziening, zo dicht mogelijk bij huis. Om dit te realiseren, werd onder andere de oudervereniging Philadelphia opgericht om krachten te bundelen. In diverse afdelingen van deze vereniging zijn dan ook kleinschalige woonvoorziening, vaak in eerste instantie door de betrokken ouders zelf, via een stichting gerealiseerd. Hoewel de vorm van deze opvang langzamerhand gemeengoed werd, bleek dat de exploitatie hiervan en ook de verdere professionalisering van de zorg, de betrokken ouders bestuurlijk veel hoofdbrekens kostten. Dit maakte dat meer clustering van de onderscheiden stichtingen noodzakelijk werd om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen. Philadelphia Zorg, dat toen al enige omvang had en voldoende expertise, ging eerst personele en materiële ondersteuning geven. Later nam de organisatie ook bestuurlijke zaken over.’

Wens
De wens die Peeter Hakstege heeft voor Sien: `Dat Sien een rol kan blijven spelen voor ouders van kinderen. Liefst voor het hele gezin. Dat zij ervoor mag opkomen dat er ook na corona nog voldoende geld is voor zorg voor deze doelgroep. Dat Sien zichzelf blijft, ondanks belangrijke samenwerking met andere organisaties.’

Ben jij ook enthousiast over het werk van Sien, maar nog geen lid? Kijk dan op www.sien.nl/lid-worden voor alle voordelen en ontvang een gratis T-shirt vanwege ons jubileum!

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!