Reactie op Kamerbrief PGB minister Helder

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Reactie op Kamerbrief PGB minister Helder

De minister deelt haar zienswijze over hoe het pgb eraan kan bijdragen dat de zorg voor iedereen betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar blijft. Wij hebben zorgen over de uitwerking van deze plannen. Het pgb is jaren geleden opgezet vanuit initiatieven van de ouder/belangenverenigingen om meer eigen regie te geven aan (vertegenwoordigers) van mensen met een beperking. Zij kunnen hiermee eigen keuzes maken én houden de kosten van de zorg hiermee laag vanwege eigen inzet en geen overheadkosten. Het pgb is een waardevol instrument gebleken.
Vanuit de Belangenverenigingen Sien, Dit Koningskind, Helpende Handen, KansPlus en EMB Nederland hebben we daarom een reactie op deze Kamerbrief gestuurd t.b.v. het commissiedebat op 23 juni 2022. Lees hierbij onze reactie.

Lees hier de Kamerbrief van minister Helder.