PGB blijft wel beschikbaar voor kleinschalige wooninitiatieven

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel PGB blijft wel beschikbaar voor kleinschalige wooninitiatieven

Minister Helder komt terug op haar eerdere voornemen: het pgb blijft nu wel beschikbaar voor kleinschalige wooninitiatieven. Eerder stelde ze in een Kamerbrief (op 20 mei 2022): 'Wooninitiatieven die feitelijk als zorg in natura functioneren moeten niet meer (structureel) via pgb gefinancierd worden'. Op dit voornemen ontving de minister diverse reacties, waaronder ook van Sien samen met vier andere belangenverenigingen (op 23 juni 2022). Minister Helder geeft nu aan: “Veel van deze pgb gefinancierde wooninitiatieven zijn een aanvulling op de zorg in natura en versterken juist de bedoeling van pgb: eigen regie over hoe de zorgvraag wordt ingevuld.”

De minister blijft wel bij haar voornemen om te bezien of initiatieven waarbij er geen (of zeer onvoldoende) sprake is van eigen regie, beter passen bij zorg in natura op basis van gecontracteerde zorg in plaats van financiering middels pgb. Of om deze wooninitatieven te helpen om de regie van de budgethouder in voldoende mate mogelijk te maken. 

Later dit jaar wordt de website www.gesprekeigenregie.nl met vragenlijst gelanceerd. Door middel van deze vragenlijst kom je heel precies te weten waar je op kan letten bij de keuze voor een wooninitiatief als het gaat om eigen regie. Dit instrument kan een eerste aanknopingspunt zijn om te concretiseren hoe eigen regie minimaal vorm moet krijgen voor budgethouders in wooninitiatieven.

Onze andere aandachtspunten die wij naar de minister en de vaste commissie voor VWS hebben gestuurd n.a.v. de Kamerbrief van de minister, blijven wij onder de aandacht brengen. 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!