Speerpunten

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Sien kiest ervoor om zich te richten op een aantal speerpunten. We hebben twee positionpapers geschreven waarin de standpunten en plannen van Sien rondom de thema’s ‘Goede zorg ook na je 18e verjaardag’ en ‘Passend wonen’ zijn verwoord. Deze positionpapers vormen een leidraad voor de activiteiten van Sien in de komende periode.  

Rond de periode dat iemand 18 jaar en dus meerderjarig wordt, blijken er veel vragen te bestaan bij ouders en vertegenwoordigers rondom iemand met een beperking. Er komen bij Sien regelmatig vragen binnen als hun kinderen met een beperking in die levensfase komen. Als een kind met een beperking meerderjarig wordt, is hij volgens de wet handelingsbekwaam. Op dat moment moeten ouders gaan bedenken of hun kind daartoe in staat is of dat iemand namens hem of haar rechtshandelingen mag verrichten. Ook op het terrein van onderwijs, inkomen en zorg verandert de wet- en regelgeving als iemand 18 jaar wordt en zijn er vragen.

Lees onze positionpaper over dit onderwerp.

Vanwege veranderingen in de zorg komen er bij Sien regelmatig meldingen binnen van ouders en vertegenwoordigers die zich grote zorgen maken over de woonsituatie van hun (minder- en  meerderjarige kinderen) in de zorg. De veranderingen hebben o.a. te maken met de participatiemaatschappij, met bezuinigingen in de zorg en met beleid van zorginstellingen.

Onze leden geven aan, dat er steeds minder tijd is voor persoonlijke zorg en aandacht voor hun kinderen. Er is een verschraling in de zorg merkbaar. Sien maakt zich daar zorgen over en wil zich sterk maken voor het recht op een passende woonplek. We onderscheiden drie aandachtspunten rondom het thema ‘passend wonen’ waar Sien de vinger bij wil leggen.

Lees onze positionpaper over dit onderwerp.  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!