Het Politieke Ontbijt - versterkt verbinding rondom verstandelijk gehandicaptensector 

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Het Politieke Ontbijt - versterkt verbinding rondom verstandelijk gehandicaptensector

Sien en KansPlus organiseren een landelijke ontbijtbijeenkomst in Den Haag voor politici, beleidsmedewerkers en belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking.

Datum:        Vrijdag 21 september 2018

Tijd:            08.00 – 10.00 uur

Waar:          Nieuwspoort Den Haag

KansPlus (belangennetwerk verstandelijk gehandicapten) en Sien (vereniging rondom mensen met een verstandelijke beperking) organiseren op vrijdagochtend 21 september een  politiek ontbijt. Het thema voor het politieke ontbijt luidt: “Wat is nodig voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking?”.  Politici, beleidsmedewerkers van diverse ministeries, belangenorganisaties en ouders gaan met elkaar in gesprek.  Vanuit de dagelijkse praktijk delen ouders en professionals hun verhalen. Het doel van het ontbijt is om politici te voeden met informatie uit het veld en om de verbinding te versterken tussen het werk van belangenorganisaties en de politiek. Het politieke ontbijt vindt plaats in Nieuwspoort in Den Haag.

Bekijk hier het programma van het Politieke Ontbijt. 

Graag vernemen we of we op uw komst kunnen rekenen. Aanmelden kan via deze link.

Wat kunt u verwachten?
De bijeenkomst bestaat uit een formeel en een informeel deel. Vanaf acht uur start het ‘formele’ deel van de bijeenkomst. Er zijn presentaties waarin kort en bondig verteld wordt waarom bijzondere aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking noodzakelijk is, wat zij nodig hebben voor een goede kwaliteit van leven.

Daarnaast presenteren de belangenorganisaties goede voorbeelden op het gebied van belangenbehartiging, dienstverlening en ontwikkeld informatiemateriaal. In het informele deel (vanaf half tien en voor acht uur) is er alle gelegenheid om onderling met elkaar van gedachten te wisselen.

Programma

07:30 - 08:00          Inloop en welkom

08:00 - 09:30          Officieel programma

09:30 - 10:00          Einde politieke ontbijtbijeenkomst

Belangrijke onderwerpen uit de verstandelijk gehandicaptensector zullen de revue passeren in de vorm van pitches, toespraken en gesprekken. Aan de orde komen onderwerpen zoals onafhankelijke clientondersteuning, de positie van naastbetrokkenen, de implementatie van het VN verdrag in de instellingen voor langdurige zorg, zeggenschap en medezeggenschap, wonen en zorg, de uitkomsten van het nog lopende programma 'Samen sterk voor kwaliteit’ (De Kwaliteitsagenda) en de speerpunten van het Programma Gehandicaptenzorg dat in 2019 van start gaat.

Op 18 september is het Prinsjesdag en dan gaat het nieuwe parlementaire jaar van start. De politieke beschouwingen vinden plaats op woensdag 19 en vrijdag 21 september. Dit is het uitgelezen moment om een politiek ontbijt te organiseren om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Van 2006 t/m 2012 werd er voor de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag een ontbijtbijeenkomst georganiseerd. Politici, hun beleidsmedewerkers, beleidsmedewerkers van VWS, individuele belangenbehartigers en belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking ontmoeten elkaar. Deze traditie herstellen KansPlus en Sien. We nodigen u bij deze uit voor een ontbijtbijeenkomst op vrijdag 21 september.

We verwachten dat het een geanimeerde bijeenkomst wordt, die veel zal opleveren. Politici krijgen informatie uit het veld en meer inzicht in de ervaringsdeskundigheid die vanuit de belangenorganisaties beschikbaar is om het politieke werk te voeden en richting te geven. En voor ons als belangenorganisaties levert het op dat we onze ideeën op een ontspannen en tegelijk constructieve manier voor het politieke voetlicht brengen en de verbinding versterken tussen ons werk en het werk van de politiek.

Thema
Het thema voor het politieke ontbijt luidt: “Wat is nodig voor een goede kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking?”

Tijdens het ontbijt willen we specifiek aandacht vragen voor de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben levenslang 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig. De naaste familie ondersteunt hen bij het voeren van de eigen regie. Dit legt een blijvende verantwoordelijkheid bij de naaste familie.

Maar het gaat ook om een gezamenlijke verantwoordelijkheid én het maken van politieke keuzes met als doel een goede kwaliteit van leven te realiseren. De financiën die hiervoor nodig zijn spelen een belangrijke rol.

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!