Erkenning en steun voor KVBO

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Erkenning en steun voor kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO)

Sien vindt al lange tijd dat kinderen van ouders met een verstandelijke beperking recht hebben op goede zorg en begeleiding. We stuurden onze visie naar minister Hugo de Jonge, het ministerie van VWS en de leden van de vaste kamercommissie VWS. We deden dit naar aanleiding van de discussie over verplichte anticonceptie.

Oud-kinderrechter Cees de Groot overhandigde op 27 oktober jongstleden namens de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ een petitie aan de Tweede Kamer. Vrouwen die kampen met verslaving, ernstig gehandicapt zijn of meerdere kinderen hebben die uit huis zijn geplaatst, zouden moeten worden verplicht tot het gebruiken van anticonceptie. Hiermee snijdt Cees de Groot een ethisch dilemma aan tussen de rechten van de mens tot gezinsvorming én de rechten van het kind op een veilige omgeving om in op te groeien.

Onvoldoende geborgenheid en ontwikkeling
Belangenvereniging Sien vraagt samen met haar werkgroep Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders (KVBO) al jarenlang aandacht voor normaal begaafde kinderen die opgroeien bij verstandelijk beperkte ouders. Deze kinderen krijgen niet de kans om in een veilige en zorgeloze omgeving op te groeien en volwassen te worden. Ze missen vaak praktische, dagelijkse zaken zoals gezonde voeding, schone kleren en een schoon huis. Maar veel belangrijker nog is dat hun ouders hun onvoldoende geborgenheid, sociale en intellectuele ontwikkeling, veiligheid en hechting kunnen bieden. Het zijn juist deze zaken die identiteitsontwikkeling mogelijk maken, waarmee ook een goede basis voor latere maatschappelijke participatie wordt gelegd. 

Levenslange zorg
Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking heeft ook op lange termijn grote gevolgen. Veel volwassen kinderen van beperkte ouders hebben intensieve psychische ondersteuning nodig om hun verleden te begrijpen en een plek te geven. Daarnaast bieden veel kinderen van verstandelijk beperkte ouders levenslang (mantel)zorg aan hun ouders en vaak ook aan eventuele broers en zussen met een beperking.

Eerlijk gesprek
Daarom vinden we het ook zo wenselijk dat er een eerlijk gesprek over gezinsvorming met (wens)ouders wordt aangegaan. Vaak lijkt een gesprek hierover taboe. Maar juist een open gesprek leidt vaak tot een bewuste keuze om niet zwanger te raken (zie het programma ‘Nu niet zwanger’ van Connie Rijlaarsdam GGD Tilburg).

Aandacht voor deze kinderen
We realiseren ons dat er veel kinderen zijn en zullen blijven die nu en in de toekomst opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking. Ouders die vanwege deze beperking niet in staat zijn om hun kinderen zo te begeleiden naar de volwassenheid dat ze evenwichtige en zelfstandige mensen worden. Voor hen vraagt Belangenvereniging Sien samen met de werkgroep KVBO continu aandacht. Voor hen kunnen we van grote betekenis zijn.

Weinig bekend
Bij verloskundigen, consultatiebureaus, GGD ’s, huisartsen en scholen is nog weinig bekend over deze doelgroep. Er wordt te snel gedacht dat het wel goed gaat met het normaal begaafde kind. Als er hulp wordt geboden, is dat opvoedondersteuning aan de ouders. Natuurlijk is dat van belang, maar daarnaast is vanaf het begin structurele aandacht en steun voor het kind noodzakelijk, omdat er tijdens het opgroeien structurele tekorten zijn waar de ouder niet in kan voorzien.

Inspireren
Als werkgroep inspireren wij politici, beleidsmakers en professionals onder meer door middel van persoonlijke verhalen. Wij stimuleren hen om handvatten te ontwikkelen waarmee professionals in de zorg en in het onderwijs deze kinderen kunnen herkennen. Huisartsen, verpleegkundigen, consultatiebureaus, wijkteams en leerkrachten zijn hierin de spil. Zij moeten signalen die kinderen of ouders afgeven (of juist niet afgeven) herkennen én hier direct actie op ondernemen.

Belangenvereniging Sien zet zich, samen met haar werkgroep KVBO, in voor:

  • Meer bewustwording en herkenning bij preventie- en eerstelijnszorg over de hulpbehoefte van normaal begaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders.
  • Het doen van onderzoek en ontwikkelen van methodieken voor professionals in samenwerking met hogescholen.
  • Erkenning bij de politiek voor normaal begaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders. Het is een specifieke doelgroep, die veel (preventieve) zorg en steun nodig heeft.
  • Regelgeving vanuit de politiek. Sien wil dat er voorwaardenscheppend initiatief wordt genomen voor hulpverlening aan deze normaal begaafde kinderen.
  • Het vrijmaken van structureel financiële ondersteuning voor het ontdekken en vormgeven van vernieuwende manieren om met de gevolgen van ontoereikend ouderschap om te gaan, waarbij het kind centraal staat.

In Nederland is belangenvereniging Sien de enige organisatie die op deze wijze voor deze groep opkomt. Dit doen we op grond van de bescherming van de rechten van het kind. Want ieder kind heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien.

Meer weten?
Lees ons positionpaper op www.kvbo.nl of neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!