Jubileumbrief aan politiek en reacties

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Jubileumbrief aan politiek en reacties

Van: Info - Sien
Verzonden: dinsdag 2 maart 2021 08:51

Onderwerp: 65 jarig jubileum belangenvereniging Sien

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie VWS,

Met leedwezen maak ik aan u bekend dat op 15 maart 2021 de belangenvereniging Sien, voor mensen met een verstandelijke beperking en haar netwerk, haar 65e verjaardag viert.

Normaal gesproken is een verjaardag een moment om vrolijk bij stil te staan. Waarom dan dat leedwezen, vraagt u zich wellicht af. Dat zal ik u uitleggen.
In de Nederlandse samenleving is het helaas nog steeds broodnodig om de belangen te behartigen van diegenen die daartoe zelf niet in staat zijn. Maar ook om de belangen te behartigen van de mensen die door het oerwoud aan regels en richtlijnen het overzicht niet meer hebben. Vaak zijn dat de ouders of de verwanten die graag hun energie willen spenderen aan de directe zorg en die zo min mogelijk belast zouden moeten worden met de bureaucratische wirwar. Helaas is dat op dit moment zeker niet het geval.

Nederland heeft het verdrag van de rechten van de mens geratificeerd. Dat gaat op voor alle mensen in Nederland. De Nederlandse grondwet is bovendien van toepassing op alle ingezetenen. Dat maakt het des te schrijnender dat een belangenvereniging als Sien een 'bestaansrecht' heeft. In mijn optiek is het juist de overheid die moet opkomen voor de belangen van ALLE mensen in Nederland. In de uitvoering van die taak door de overheid schiet het helaas te kort. Daarom is Sien nog steeds nodig. En daarom wil Sien bij dit jubileum stilstaan. In de eerste plaats om onze leden, en daarmee alle mensen met een verstandelijke beperking en haar netwerk, een hart onder de riem te steken. Sien zal hen nooit in de steek laten en blijven opkomen voor de belangen, zolang dat nodig is. 

Daarnaast willen wij de politieke leiding in dit land blijven wijzen op deze groep inwoners van Nederland. Wij blijven ijveren voor meer begrip en compassie voor onze leden. Voor herkenning en erkenning. Zij maken onderdeel uit van de Nederlandse samenleving en hebben dus recht op alle verworvenheden, en plichten, die dat met zich mee brengt.

Op een onlangs aan ons gestelde vraag waar wij ons zien in 2040, heb ik in alle oprechtheid geantwoord dat ik hoop dat wij dan niet meer nodig zijn en dus ook geen bestaansrecht hebben. In de belangenbehartiging is dat voor ons het ultieme doel.

Een samenleving is zo sterk als de wijze waarop wij omgaan met verschillen. Zodra de verschillen worden ontkend maakt dat de samenleving per definitie zwakker!

Deze verjaardag van Sien is tegelijkertijd een mooi moment om nog eens kritisch stil te staan bij de stand van het land. Wij zullen ons blijven inzetten met tomeloze energie en vol compassie om de belangen van onze leden, zo lang als nodig is, met verve en vuur te blijven verdedigen. Wij van Sien zien uit naar de volgende stap die gezet moet worden om onze samenleving sterk te maken en te houden. Uiteraard ben ik te allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan om samen de toekomst uit te stippelen.

Hoogachtend,

Koos Spanbroek,
voorzitter Sien 

 


 

Reactie Kees van der Staaij - SGP

Geachte heer Spanbroek,

Hoewel ik goed begrijp waarom u aangeeft liever niet meer nodig te zijn als vereniging, wil ik u toch van de gelegenheid gebruik maken om u van harte te danken voor het mooie werk dat u doet.

Als politieke partij maken wij ons in het parlement sterk voor de meest kwetsbare mensen, maar daarbij kunnen we niet zonder mensen en verenigingen zoals Sien.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij

 

 

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!