MagaSien 3 - 2019 | Pagina 5

5 Technologische ontwikkelingen verbeteren de zorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Niet alleen in instellingen, maar over niet al te lange tijd ook bij hen thuis. Z orgdomotica wordt nu al in instellingen gebruikt voor onder andere ´slimme nachtzorg´. Ook helpt technologie mensen met een beperking zelfstan- diger te leven, bijvoorbeeld doordat ze vanuit hun rolstoel apparaten kunnen bedienen en deuren open kunnen doen. Nieuw zijn producten met sensortechnologie die emoties kunnen herkennen. Erwin Meinders (48) werkt met Mentech Innovation, het bedrijf waarvan hij oprichter en directeur is, aan een systeem om stress en specifieke emoties te meten. ´Onbegrepen gedrag is een uitda- ging in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als we bij mensen met geringe verbale commu- nicatiemogelijkheden emoties, pijn en spanning beter kunnen duiden, kun- nen we hun ondersteuningsbehoefte beter inschatten en zo de zorg ver- beteren. Momenteel testen we ons stressherkenningssysteem (HUME) in een landelijke pilot met zo’n tien zorgaanbieders’, vertelt Meinders. Dit vraagstuk houdt hem al bezig sinds hij als vrijwilliger van zorgorganisatie Severinus ervaarde hoe een cliënt pijn moeilijk kon aangeven. Signalen van onrust Met een smartwatch met sensoren kun je een aantal persoonskenmer- ken meten, zoals hartslag, tempera- tuur en geluidsproductie. Meinders: ´Door samen te werken met gedragsdeskundigen geven we deze sensormetingen een stresswaarde. Met deze modellen kunnen we vervolgens voorspellen wanneer iemand bijvoorbeeld een boze bui krijgt. Eind 2020 is de HUME ook in de thuissituatie te gebruiken. Je kunt betere zorg bieden als je weet dat je kind zich niet prettig voelt of dat er een boze bui op komst is. Je kunt die dan misschien voorkomen.´ Volgens Meinders, tevens innovatie- manager bij Severinus, kunnen ook mensen met een licht verstandelijke beperking baat hebben bij deze nieuwe technologie. ´Iemand met autisme kan bijvoorbeeld de HUME voor prikkelregulering gebruiken.’ De ervaringen tot nu toe zijn positief. Doordat begeleiders eerder waar- schuwingen van spanningsopbouw krijgen, verbetert de zorg. Meinders: ´Door deze inzichten kun je bijvoor- beeld het dagprogramma aanpas- sen. Deze techniek maakt onzicht- bare signalen zichtbaar.´ Sensortechnologie gaat emoties herkennen Technische hulpmiddelen voor thuis: eerste ervaringen positief Meinders verbindt slimme technologie en emoties. Een voorbeeld van een smartwatch.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkyMjk=