themabijeenkomsten

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Voor kinderen met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden, verandert er veel in de wet- en regelgeving. Wat betekent dat voor jou als ouder? Sien helpt je graag op weg en organiseert daarom voor leden en andere belangstellende ouders, verwanten en professionals drie themabijeenkomsten. Tijdens de themabijeenkomsten bieden we een gevarieerd programma aan. 

Journalist Gijs Wanders en zijn dochter Vera delen hun verhaal over de groei naar volwassenheid en zelfstandigheid van Vera. Vera heeft een verstandelijke beperking. Daarnaast krijg je tijdens verschillende workshops de gelegenheid om met deskundigen en met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving. Jouw vragen staan hierbij centraal.

De themabijeenkomst in Leiden vindt plaats bij Praktijkcollege Het Metrum. Tijdens de themabijeenkomst kun je deelnemen aan twee van de onderstaande workshops. Bij aanmelding kun je je voorkeuren aangeven. 

 Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, het maximum aantal bezoekers is bereikt. 

(Sien organiseert drie themabijeenkomsten met als thema 'Help, mijn kind wordt 18! Wat moet ik regelen?'. Lees hier meer over het algemene programma en de opzet van de bijeenkomsten.)

Overzicht workshops in Leiden

Workshop 'Wajong of participatiewet?'
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Jonggehandicapten die duurzaam niet in staat zijn om te werken ontvangen een Wajong-uitkering.
Maar wat betekent dat concreet? Welke procedures gelden er? Wat zijn de financiële consequenties en mogelijke aanvullende regelingen? Hoe wordt bepaald of je wel/niet kunt werken? Wat houdt het doelgroepregister in? Wat zijn mogelijkheden voor onderwijs, werk en dagbesteding?
Workshopleider: Edward de Bruin, secretaris Platform VG Haaglanden

Workshop 'Van Jeugdwet naar Wlz of Wmo'
Wanneer een kind 18 jaar wordt en in een zorginstelling woont of wordt behandeld, dan valt de financiering daarna onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De begeleidende verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en de geneeskundige verzorging onder de Zorgverzekeringswet.
Maar wat verandert er dan precies? Wanneer, hoe en bij wie moeten de indicaties worden aangevraagd? Hoe regel ik die zorg? Wat moet vanuit eigen bijdrage betaald worden?
Workshopleider: Quirijn van Woerdekom, lid projectgroep kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

Workshop 'Wat is een passende woonvorm voor mijn kind?'
Als uw kind 18 jaar wordt, verandert mogelijk de behoefte aan een andere, meer passende woonvorm. Er is veel veranderd en er verandert nog steeds veel op het gebied van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze workshop gaan we in op vragen zoals: Welke woonvormen zijn er? Met welke wachtlijsten moet ik rekening houden? Wat hebben zorgaanbieders te bieden en wat verwachten zij nog van mij als ouder? Hoe is de financiering geregeld?
Workshopleider: Durkje de Jong, Zorgbemiddelaar Klantcontact 's Heeren Loo

Workshop 'Beschermingsmaatregelen en erfrecht'
Met 18 jaar is uw kind voor de wet handelingsbevoegd en mag hij of zij de eigen belangen behartigen. Dit wil zeggen dat uw kind zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kan verrichten die niet zomaar kunnen worden teruggedraaid en dus geldig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een auto of een huis of het sluiten van een huwelijk. Voor 18-jarigen met een verstandelijke beperking wordt aangeraden om een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder, mentor) te benoemen. Wat betekenen curatele, bewind en mentorschap? Welke maatregel past bij mijn kind? Wie kan worden benoemd? Wat zijn de taken? Is er ook controle op een bewindvoerder of curator?
Een kind in een zorginstelling voor gehandicapten betaalt een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het vermogen van het kind. Moet ik een testament opstellen in verband met de situatie van mijn kind? Is het verstandig om mijn zoon of dochter als erfgenaam te benoemen? Kan zijn erfdeel worden beperkt?
Workshopleider: TeekensKarstens advocaten notarissen

Workshop 'Netwerk Rondom'
‘Als ik er niet meer ben….’
U zorgt als ouder voor het wel en wee van uw kind, u houdt al die zaken in de gaten die belangrijk zijn voor zorg en welzijn, wonen en werken, vrije tijd. Maar ook verjaardagen, kleding, onderhandelingsplannen bespreken, kerkbezoek, etc. Ook als u dat zelf niet meer kunt, wilt u wel dat die zaken die zo belangrijk zijn voor het geluk van uw kind doorgaan. Ligt u soms wakker van deze vraag? Van wie er naar uw kind omkijkt als u er niet meer bent of als u het zelf niet kunt?
In deze workshop geven wij u concrete handvatten waarmee u zelf aan de slag kunt. We geven informatie en materiaal om u een steun in de rug te bieden om aan het opbouwen (of verder vergroten) van een netwerk rondom uw kind te werken.
Workshopleider: Marian Geling en Maarten Haastnoot Stichting Netwerk Rondom

> Lees meer over de bijeenkomsten in Ommen en Veenendaal

Themabijeenkomst

Help, mijn kind wordt 18! Wat moet ik regelen?
Voor kinderen met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden, verandert er veel in de wet- en regelgeving. Wat betekent dat voor jou als ouder? Sien helpt je graag op weg en organiseert daarom voor leden en andere belangstellende ouders, verwanten en professionals drie themabijeenkomsten.

Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!