Succes na roep om hulp bij het stemmen! 

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

De roep van o.a. Belangenvereniging Sien om hulp bij het stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking heeft succes! Er komt meer voorlichting en een speciale experimenteerwet. Hiermee wordt het mogelijk om eerder te stemmen -op momenten dat het rustiger is- op andere locaties, en met getrainde begeleiders. Half oktober stuurde minister Ollongren hierover een brief aan de Kamer.

Met de wet worden experimenten met het uitbrengen van je stem vóór de verkiezingsdag mogelijk. Bij ‘early voting’ is er geen druk van andere wachtende kiezers en kun je hulp krijgen van getrainde stembureauleden. Ook wordt bij de experimenten onderzocht welke ondersteuning kiezers nodig hebben bij het stemmen.

Hoe de experimenten met ‘early voting’ en hulp bij het stemmen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Dit wordt besproken met belangenorganisaties zoals Ieder(in), de Vereniging Gehandicaptenzorg en LFB Nederland. Ook Sien is hierbij betrokken. Het streven is om bij de verkiezingen in 2021 de experimenten te houden. Daarna wordt bekeken hoe de hulp in het stemhokje in de Kieswet kan worden vastgelegd.

Themabijeenkomst

Help, mijn kind wordt 18! Wat moet ik regelen?
Voor kinderen met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden, verandert er veel in de wet- en regelgeving. Wat betekent dat voor jou als ouder? Sien helpt je graag op weg en organiseert daarom voor leden en andere belangstellende ouders, verwanten en professionals drie themabijeenkomsten.

Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Verkiezingen

Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen stemmen. Ook mensen met een beperking. Dat gaat niet altijd vanzelf. Voor verstandelijk gehandicapten is het vaak ingewikkeld om zonder hulp van anderen gebruik te maken van dit eenvoudige grondrecht. Belangenvereniging Sien vraagt hiervoor aandacht.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!