Minister Ollongren in gesprek over verbeteringen stemproces

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat met belangenorganisaties in gesprek over hulp in het stemhokje en de verbetering van het zelfstandig stemmen. Ook nodigt zij ervaringsdeskundigen uit voor een gesprek. Dit heeft zij toegezegd in het debat over kieszaken op 4 juli. In aanloop naar het debat hebben Ieder(in), LFB, Kansplus en Sien hierop aangedrongen in een brief.

De gesprekken vinden komend najaar plaats. Indien nodig past de minister daarna de Kieswet aan. Tijdens het debat is ook uitgebreid gesproken over de andere punten die Ieder(in) LFB, Kansplus en Sien hadden ingebracht. Ook hier zijn mooie toezeggingen gedaan.

Zelfstandig stemmen is de norm
De minister vindt dat zoveel mogelijk kiezers zelfstandig  hun stem moeten kunnen uitbrengen. Er is een brede wens in de Tweede Kamer om snel tot actie over te gaan. Gemeenten die het bij de volgende verkiezingen mogelijk willen maken om met een ‘stem-mal’ met braillevertaling te stemmen, kunnen hierover contact opnemen met het ministerie.

Vereenvoudigen stemproces
Ook in de Tweede Kamer is de wens voor een nieuw en eenvoudiger stembiljet groot. In het najaar krijgt de kamer ook een voorstel voor de aanpassing van het stembiljet. Dit voorstel kan begin 2019 in een vervolgoverleg worden besproken.

Elektronisch stemmen
Elektronisch stemmen kan ook een rol spelen in het vergroten van de toegankelijkheid. Dit kan het stemproces eenvoudiger maken net als de inzet van voorleesapparatuur. In het najaar komt er een vervolgoverleg over de kosten en mogelijkheden van elektronisch stemmen.

Monitoring fysieke toegankelijkheid  
In maart 2019 zijn er verkiezingen voor de provinciale staten, dan moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor mensen met fysieke beperking. De minister komt in september met aanvullende plannen om de toegankelijkheid verder te vergroten. Op vragen van de kamer op welke wijze rapportage over de voortgang plaatsvindt heeft de minister laten weten de resultaten van de monitor mee te willen nemen in de voortgangsrapportage van de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

Hulp bij stemmen
Er is in de Tweede Kamer een breed draagvlak om hulp bij het stemmen te regelen. Dit moet zorgvuldig en ook binnen een redelijke termijn gebeuren. De minister heeft toegezegd in het najaar te informeren over resultaten van het overleg over hulp aan mensen met een verstandelijke beperking.

Themabijeenkomst

Help, mijn kind wordt 18! Wat moet ik regelen?
Voor kinderen met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden, verandert er veel in de wet- en regelgeving. Wat betekent dat voor jou als ouder? Sien helpt je graag op weg en organiseert daarom voor leden en andere belangstellende ouders, verwanten en professionals drie themabijeenkomsten.

Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Verkiezingen

Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen stemmen. Ook mensen met een beperking. Dat gaat niet altijd vanzelf. Voor verstandelijk gehandicapten is het vaak ingewikkeld om zonder hulp van anderen gebruik te maken van dit eenvoudige grondrecht. Belangenvereniging Sien vraagt hiervoor aandacht.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!