Wat wil Sien voor mensen met een beperking? 

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Stemmen voor iedereen

Sien wil graag bij wet vastleggen dat alle mensen met een beperking hulp kunnen ontvangen in het stemhokje.

Het College voor Rechten van de Mens is actief bezig om bij wet geregeld te krijgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking hulp in het stemhokje mogen ontvangen. Ook Ieder(in) - waarbij Sien is aangesloten - is daar actief bij betrokken en meerdere partijen. Bij de landelijke verkiezingen in 2017 is naar voren gekomen dat die hulp echt gewenst is en dat het verschil tussen lichamelijke en verstandelijke beperking discriminerend is. We streven ernaar om bij wet geregeld te krijgen dat mensen met een verstandelijke beperking hulp kunnen krijgen in het stemhokje. Want we willen gelijke rechten voor iedereen. Dit is helaas voorlopig nog niet geregeld, hier kan nog heel wat tijd overheen gaan. 

Daarom zet Sien zich nu in voor:
1.       Heldere uitleg over de stempas en machtigen.
2.       Heldere uitleg over de lijst en de partijen.
3.       Verkiezingsprogramma’s in gewone taal.
4.       Heldere uitleg over hoe gaat in het stemhokje en in stemlokalen.
5.       In Stemlokalen heldere overzichten ophangen wat er op de stemlijst staat, welke partijen er zijn en hoe je je keuze invult op het biljet.
6.       Informatieavonden voor mensen met een beperking waar ze tevens kunnen oefenen met stemmen.

Aanpak stemmen met een verstandelijke beperking

Ieder(in) zet zich samen met Sien, KansPlus en LFB in voor een betere aanpak rondom stemmen met een verstandelijke beperking. Lees hier onder de inhoud van een pamflet dat wij gezamenlijk opstelden rondom deze aanpak. Je kunt het pamflet ook hier downloaden

Iedereen moet zelfstandig zijn stem kunnen uitbrengen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Op dit moment is dat nog niet voor iedereen mogelijk. Het stemproces, de stemlokalen en de stemhokjes zijn (nog) niet voor iedereen toegankelijk en assistentie mag niet altijd mee het stemhokje in.

Ieder(in) vraagt samen met Sien, KansPlus en de LFB aandacht voor de volgende zaken:
1. Maak zelfstandig stemmen de norm
2. Volg de adviezen van het College voor de Rechten van de Mens en van de Kiesraad op en maakt ondersteuning van kiezers in het stemhokje voor iedereen mogelijk.
3. Monitor de toegankelijkheid van het stemproces en neem de resultaten van de monitor mee in de voortgangsrapportage van de implementatie van het VN-verdrag Handicap.
Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen in ieder geval fysiek toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Maar hiermee zijn we er nog niet. Zo mogen mensen met een verstandelijke beperking nog geen assistentie krijgen in het stemhokje. Dat moet anders. Zelfstandig stemmen voor iedereen moet de norm zijn, maar voor iedereen die dat (nog) niet zelfstandig kan moet assistentie in het stemhokje mogelijk zijn.
Toegankelijkheid moet daarnaast niet alleen tijdens het stemproces goed worden geregeld, maar ook in de aanloop naar het stemmen toe. De informatie moet voor iedereen begrijpelijk zijn zodat meer mensen zelfstandig kunnen stemmen.

Wat betekent dit in de praktijk?
• Informatie van politieke partijen moet op tijd verstuurd worden en in makkelijke taal geschreven zijn.
• Zorg dat iedereen zijn stempas ook ontvangt, dus ook mensen die in instellingen verblijven.
• De stemwijzer moet in makkelijke taal geschreven zijn en moet ook over onderwerpen gaan die mensen met een beperking belangrijk vinden.
• De informatie over de verkiezingen en de mogelijkheden rond ondersteuning moeten op een overzichtelijke en toegankelijke manier worden aangeboden.
• Maak oefenen met een proefbiljet mogelijk.
• Zorg voor meer zichtbaarheid van mensen met een beperking door ze te betrekken in het debat voorafgaand aan de verkiezingen.
• Op de verkiezingsdag moet je maar 1 keer stemmen. Dus niet nog een referendum er naast. Dit is voor veel mensen verwarrend omdat ze niet weten waarvoor ze nu precies stemmen.
• Het stembiljet moet beschikbaar zijn in braille, voor mensen met een visuele beperking.
• Het stembiljet moet beschikbaar zijn in pictogrammen met de logo’s van de politieke partijen en lijstnummers, voor mensen die moeilijk of niet kunnen lezen.
• Maak zelfstandig stemmen mogelijk door bijvoorbeeld gebruik te maken van voorleesapparatuur of elektronisch stemmen.
• Leid stembureaumedewerkers op in hoe ze met mensen met een beperking om kunnen gaan en wat daarbij is toegestaan.

Sien stuurde in oktober 2018 deze brief samen met KansPlus naar gemeenten om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid in het stemproces voor mensen met een beperking.

Koos Spanbroek (voorzitter Sien) is over dit onderwerp geïnterviewd voor de themabijlage 'Leven met een beperking' die op 4 november 2017 is verschenen bij Elsevier Weekblad. Lees meer.

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!