Tips voor lokale belangenbehartigers

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

(Gemeenteraads)verkiezingen vormen een mooie aanleiding om in uw gemeente aandacht te vragen voor de positie van mensen met een beperking.

Wij doen graag suggesties voor een aantal acties die je lokaal (bijvoorbeeld als regionale afdeling van Sien) zou kunnen uitvoeren. Want er zijn nog teveel kiesdrempels voor mensen met een beperking. Iedereen mag meedoen in onze samenleving. Mensen met een verstandelijke beperking hebben daar hulp bij nodig.

Wat kunnen regionale afdelingen van Sien en lokale belangenbehartigers doen voorafgaand aan de verkiezingen?

1. Breng de volgende speerpunten onder de aandacht bij lokale politieke partijen en zorg dat ook uw lokale Participatieraad of WMO-raad uw inbreng ontvangt.

a. Goed wonen voor iedereen. Laat gemeenten in hun woonvisies en prestatieafspraken aandacht besteden aan het opheffen van het tekort aan betaalbare, toegankelijke woningen en beschermde woonvormen.

b. Organiseer toegankelijke én betaalbare zorg. Goede zorg is een harde voorwaarde om mee te kunnen doen. Dat betekent goed toegankelijk, minder bureaucratie en minder loketten, passend, betaalbaar, op tijd, betrouwbaar en zonder onnodige onderbrekingen. Zorg dat onafhankelijke cliëntondersteuning bekend en beschikbaar is en dat het (integraal) pgb als volwaardig alternatief van zorg in natura beschikbaar is.

c. Zorg dat regelingen op elkaar aansluiten. Gemeentelijke beleid moet gericht zijn op oplossingen bij de overgang van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Ook is een goede afstemming met de zorgverzekeraars en langdurige zorg vereist. Er vallen nog teveel mensen tussen de wal en het schip, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, meervoudig beperkte kinderen en ouders/mantelzorgers van mensen die onder de Wlz vallen.

2. Organiseer een eigen verkiezingsdebat en/of oefenavond
Een regionale afdeling van Sien kan (samen met de gemeente) plaatselijk 'verkiezingsbijeenkomsten' organiseren waarin uitleg wordt gegeven over de verkiezingen. Maak tijdens die bijeenkomst gebruik van oefenstembiljetten, zodat mensen met een beperking alvast een keer kunnen oefenen met stemmen. Kijk hiervoor op www.stemjijook.nu waar in de loop van januari 2018 allerlei materialen worden aangeboden om een stemavond te organiseren. Maak tevens gebruik van het overzichtsdocument dat Sien heeft gemaakt van alle politieke partijen als hulpmiddel om duidelijk te maken welke partijen meedoen. Dit document kan lokaal op maat worden gemaakt, met de namen van lijsttrekkers, korte standpunten en de toevoeging van lokale politieke partijen.

3. Toets begrijpelijkheid van de lokale partijprogramma’s
Wanneer is een verkiezingsprogramma begrijpelijk? Bijvoorbeeld als er geen ingewikkelde woorden worden gebruikt en korte zinnen. Ook moet er een logische samenhang zijn tussen de zinnen. Sommige politieke partijen maken van hun verkiezingsprogramma een samenvatting van een A-viertje. Bevraag politieke partijen hierop en geef tips op welke punten het programma begrijpelijker geschreven kan worden.

4. Beoordeel verkiezingsprogramma’s en breng uitkomsten naar buiten via de media
Is er in de verkiezingsprogramma’s aandacht voor mensen met een beperking? En zo ja, wat zijn de plannen? Leg de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen die meedoen in uw gemeente naast en elkaar en beoordeel ze. Schrijf een persbericht over uw bevindingen. Hiermee maakt u de regionale afdeling van Sien zichtbaar, maakt u inzichtelijk voor mensen met een beperking welke partijen zich sterk maken voor hen en spoort u andere politieke partijen aan om zich ook uit te spreken voor deze doelgroep.

5. Vraag aandacht bij stemcommissies voor toegankelijkheid stemlokaal
Niet alle stemlokalen zijn goed toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Kaart dit aan bij lokale stemcommissies. Bevraag de stemcommissies over hun standpunt betreffende hulp bij het stemmen in het stemhokje voor mensen met een beperking. In een stembureau hangen een stembiljet en gedragsregels. Een mooie aanvulling daarop is het overzichtsdocument (zie punt 2) met namen en logo’s van de partijen. Vraag of dit mogelijk is.

We hopen dat u lokaal en regionaal aan de slag kunt met de inhoudelijke speerpunten en met deze praktische tips rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Mist u nog onderwerpen of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten!

Heel veel succes bij al uw activiteiten! We horen graag van u terug wat uw inspanningen zijn geweest en wat ze hebben opgeleverd.

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!