MagaSien 2 - 2023

3 Zeshonderd VAN DE VOORZITTER INHOUD Reageren? Ik ontvang graag je e-mail via info@sien.nl. Sien is een belangenvereniging voor verwanten van mensen met een verstandelijke beperking. De interviews en de bijdragen in dit MagaSien zijn met zorg samengesteld. De verhalen zijn persoonlijk en een weergave van de schrijver of degene die geïnterviewd is. Sien is hier niet aansprakelijk voor. Juni 2023 Jaargang 64 Nummer 2 Oplage 2.500 ISSN 1385 - 6502 Adres Postbus 1155 3860 BD Nijkerk info@sien.nl www.sien.nl Tel. 030 - 236 37 38 Bank NL02 INGB 0003 1521 93 t.n.v. Sien, Nijkerk Redactie Jolanda den Hartog Maarten Haasnoot Karolien Pouwels Nicoline Versluys Jacomine Oosterhoff (Transmissie) Vormgeving IDD | www.idd.nu MagaSien wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier. Fotografie Francis Photography (cover, pagina 2, 4); Ilse Schuurmans en Pexels (pagina 3); Henk Ganzeboom (pagina 5); Eljee (pagina 7). Schenken aan Sien Wil je ons op een bijzondere manier steunen? Neem Sien dan op in je testament of overweeg een periodieke schenking. Onze penningmeester Cees van den Brekel vertelt je graag over de mogelijkheden. Je kunt hem bereiken via info@sien.nl of 030 - 236 37 38. Meer informatie vind je op onze website: www.sien.nl/steunons. © Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. ‘HET IS MOOI EN RAUW TEGELIJK’ Wisselingen van personeel komen veel voor in de zorg. Roelie Reiling vertelt in dit MagaSien dat iemand met een verstandelijke beperking die in een instelling woont gemiddeld zeshonderd keer in zijn of haar leven afscheid moet nemen van een begeleider. Zeshonderd keer iemand verliezen met wie je dagelijks optrok. Iemand die voor je zorgde en met wie je vertrouwd was. Die je troostte als je verdrietig was. En met wie je grapjes kon maken. De verhalen in dit MagaSien gaan allemaal over verdriet en rouw. Over afscheid nemen en leven met verlies. Mensen met een beperking weten als geen ander hoe dat moet. We kunnen van hen leren. ‘Ze zijn vaak goede troosters’, vertelt Roelie Reiling op pagina 10. Omdat ze er zeshonderd keer ervaring mee hebben. Met dit MagaSien willen we jullie een hart onder de riem steken. Want verdriet mag er zijn. Wij Nederlanders willen nog wel eens stoer en nuchter zijn. Je moet vooral snel de draad weer oppakken, vinden we. Maar dat hoeft helemaal niet. Er mag, ja moet ruimte zijn voor verlies, rouw en verdriet. In dit MagaSien gaat het over ruimte geven en begrip tonen. Bij Sien worden je tranen ook ge(z)Sien. De kracht van gezien worden hebben ook de aanwezigen op de lotgenotendag KVBO ervaren, zoals je leest op pagina 14. Ook op het Sien-event op 19 april was er ruimte om je verhaal te vertellen. Begrip en erkenning, het is zo belangrijk! We hopen dat we ook met dit MagaSien daarvoor zorgen. Als je na het lezen ook zelf je verhaal wilt vertellen of gewoon even wilt reageren: bel of mail ons gerust! Karolien Pouwels - Koopman Voorzitter Hoe moet het later? ‘De komst van Rosa maakte mij sterker’, vertelt haar moeder Angela. ‘Maar het verdriet is er ook iedere dag. Als ik mensen zie staren in de speeltuin. Als een moeder niet wil dat haar kind met Rosa speelt. Of als ik een vrolijke brief van de bibliotheek krijg dat Rosa binnenkort naar school gaat.’ Karolien IN DIT NUMMER 14 ‘ZONDER WOORDEN BEGRIJPEN HOE JE JE VOELT’ Lotgenotendag KVBO Je wordt ouder en weet dat je op een dag de zorg voor je kind moet loslaten. Omdat je het zelf niet meer kan. Iedere ouder van een kind met een beperking wil dat moment het liefst zo ver mogelijk voor zich uit schuiven. Maar toch komt het onherroepelijk dichterbij. Hoe ga je daarmee om? En wat kan je vooraf al regelen? De brochure ‘Wat als ik het niet meer kan…’ is nieuw. Je kunt hem, als je lid bent, nu gratis downloaden op www.sien.nl/webwinkel. ‘JE MOET WAT VAKER IN HET GRAS LIGGEN’ 7 MARIKE VAN WEELDEN VERLOOR HAAR MAN 'Door Jons heb ik het leven weer kunnen omarmen’ 8 EEN SPECIAAL PLEKJE IN MIJN HART 12 4

RkJQdWJsaXNoZXIy NzkyMjk=