Levensfases-Naar school

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Na de geboorte van je kind is er veel gebeurd. Je hebt moeten leren accepteren en omgaan met een kind met een beperking. Een proces van vallen en opstaan, verwachtingen bijstellen, lief en leed delen, begrip krijgen van dierbaren of juist ontwijkend gedrag. Teveel om op te noemen. Als je kind (tussen 3 - 18 jaar) met een beperking thuis woont en veel zorg (Wlz) nodig heeft, kan je dubbele kinderbijslag aanvragen. Want er zijn vaak extra zorgtaken o.a. over de gezondheid. De ervaring leert dat ouders meestal vernieuwd evenwicht vinden en nieuwe doelen gaan stellen voor zichzelf en hun kind, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en ondersteuning.

Kinderen met een beperking krijgen onderwijs. Ze moeten op een school zitten die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Lukt dat niet op de school waar je je kind had aangemeld? Dan moet er een school worden gevonden die de begeleiding wel kan bieden. Dat kan een speciale school zijn. Heeft je kind extra begeleiding en zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat je kind zich minder snel ontwikkelt dan andere kinderen? Of door een verstandelijke beperking? Dan biedt een kinderdagcentrum (KDC) hulp.

Een goed sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk, zeker voor mensen die met zorg te maken hebben. Zo’n netwerk biedt meer mogelijkheden om gewoon mee te doen net als ieder ander. Het helpt ook de druk op jezelf en je gezin te verminderen. Maar hoe doe je dat?

Een ziekenhuisopname is voor mensen met een verstandelijke heel ingrijpend. Hun leefwereld met vertrouwde personen in een veilige omgeving met een vast dagritme valt weg. Daarnaast komt een ziekenhuisopname vaak onverwacht en moet er snel worden gehandeld. Een ziekenhuisopname verloopt soepeler als je vooraf de specifieke informatie over jouw kind hebt vastgelegd in een overdrachtsformulier. Lees meer hierover in de Wegwijzer Ziekenhuisopname.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!