Levensfases-Oók aandacht voor KVBO bij onderzoek jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag?!

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Sien heeft met grote belangstelling het rapport ‘Toegang voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag: Routes naar een integrale afweging’ gelezen.
En vindt dit een hele waardevolle ontwikkeling voor kwetsbare gezinnen.
Wij missen de expliciete aandacht voor normaal begaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders (KVBO).Ons inziens zouden ook zij een onderdeel moeten vormen van het onderzoek. Daarom hebben wij een brief geschreven naar Staatssecretaris Paul Blokhuis