Levensfases-Kinderen van verstandelijk beperkte ouders

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking kan heel ingrijpend zijn. Vaak ervaren deze kinderen, ook in hun volwassen leven, grote problemen op allerlei gebied. Sien vraagt met de werkgroep KVBO, waarin ervaringsdeskundigen zitten, om erkenning en herkenning  voor deze doelgroep.

De werkgroep 'Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders' (KVBO) van Sien heeft als doel dat “normaal begaafde kinderen van ouders met een verstandelijke beperking” worden erkend als een specifieke groep, met een eigen problematiek. Sien benoemt de doelstellingen in een positionpaper.

Sien heeft in mei 2016 een boek uitgegeven over kinderen die - tegen wil en dank - ouder van hun ouders zijn.

De werkgroepleden leveren door middel van presentaties of het geven van workshops bijdragen aan themabijeenkomsten die voor de verschillende doelgroepen georganiseerd worden.

20180530 Kind van zwakbegaafde ouders

 

 

 

 

 

 

Met enige regelmaat wordt er in de media aandacht besteed aan kinderen van ouders met een verstandelijke beperking, zoals in actualiteitenprogramma’s, tijdschriften en dagbladen. Een overzicht hiervan vindt u hieronder:

- Telegraaf Vrouw, 29-10-2020, "Rosita's ouders zijn verstandelijk beperkt"
- NRC, 3-11-2020, "Al rond haar achtste was Jolanda haar ouders intellectueel de baas"

 

 

Het delen van ervaringen met mensen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt kan bijdragen aan een stukje (h)erkenning.