Levensfases-Kinderen van verstandelijk beperkte ouders

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

 

Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking kan heel ingrijpend zijn. Vaak ervaren deze kinderen, ook in hun volwassen leven, grote problemen op allerlei gebied. Sien vraagt met de werkgroep KVBO, waarin ervaringsdeskundigen zitten, om erkenning en herkenning voor deze doelgroep.
KVBO staat voor normaal begaafde Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders.

Persoonlijke verhalen en interviews zijn een weergave van hoe de schrijver of degene die geïnterviewd is zich een en ander herinnert en hoe dit in zijn herinnering en gevoelens blijvend een plaats gekregen heeft. Belangenvereniging Sien is hier niet aansprakelijk voor. Belangenvereniging Sien aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website.

Een brochure met informatie en adviezen over de opvoedsituatie voor (zorg)professionals, maar ook voor onderwijzers, familieleden en andere betrokkenen. 
Met daarin informatie hoe deze (vaak) vergeten kinderen ondersteund kunnen worden. Daarnaast ook heel concrete tips van onze werkgroep KVBO.

Dit is een brochure van Sien in samenwerking met het Trimbos Instituut. Download de brochure hier.

Intro afbeelding voor artikel: Informatiebrochure ondersteuning KVBO

De werkgroep 'Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders' (KVBO) van Sien heeft als doel dat “normaal begaafde kinderen van ouders met een verstandelijke beperking” worden erkend als een specifieke groep, met een eigen problematiek. Sien benoemt de doelstellingen in een positionpaper.

Sien heeft in mei 2016 een boek uitgegeven over kinderen die - tegen wil en dank - ouder van hun ouders zijn.

De werkgroepleden leveren door middel van presentaties of het geven van workshops bijdragen aan themabijeenkomsten die voor de verschillende doelgroepen georganiseerd worden.

20180530 Kind van zwakbegaafde ouders

 

 

 

 

 

 

Met enige regelmaat wordt er in de media aandacht besteed aan kinderen van ouders met een verstandelijke beperking, zoals in actualiteitenprogramma’s, tijdschriften en dagbladen. Een overzicht hiervan vindt u hieronder:

- Telegraaf Vrouw, 29-10-2020, "Rosita's ouders zijn verstandelijk beperkt"
- NRC, 3-11-2020, "Al rond haar achtste was Jolanda haar ouders intellectueel de baas"

 

 

Het delen van ervaringen met mensen die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt kan bijdragen aan een stukje (h)erkenning.