Levensfases-Kinderen van verstandelijk beperkte ouders

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

 

Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking kan heel ingrijpend zijn. Vaak ervaren deze kinderen, ook in hun volwassen leven, grote problemen op allerlei gebied. Sien vraagt met de werkgroep KVBO, waarin ervaringsdeskundigen zitten, om erkenning en herkenning voor deze doelgroep.
KVBO staat voor normaal begaafde Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders.

Persoonlijke verhalen en interviews zijn een weergave van hoe de schrijver of degene die geïnterviewd is zich een en ander herinnert en hoe dit in zijn herinnering en gevoelens blijvend een plaats gekregen heeft. Belangenvereniging Sien is hier niet aansprakelijk voor. Belangenvereniging Sien aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website.

Heb jij al langere tijd de wens om een deel van je tijd zinvol besteden en echt van betekenis zijn?
Dan is dit je kans! Belangenvereniging Sien is op zoek naar een enthousiaste, gedreven en integere vrijwilliger die haar werkgroep ‘Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders’ KVBO komt versterken.

Ben je zelf kind van verstandelijk beperkte ouders en wil je contact, neem dan contact op met Sien. Heb je als professional een vraag of wil je een workshop laten organiseren door de werkgroep, laat het weten aan Sien.

In 2021 is de denktank KVBO opgericht vanuit Sien i.s.m. verschillende betrokken organisaties.

De focus van de denktank KVBO is dat normaal begaafde kinderen van ouders met een verstandelijke beperking goed, gezond en veilig opgroeien. Normaal begaafde kinderen zijn een vergeten groep, omdat ze vanwege de verstandelijke beperking van hun ouders zelf vaak ongezien blijven. Ze komen onvoldoende toe aan hun eigen ontwikkelingstaken, omdat ze zorgen voor hun ouders en veelal geen probleemgedrag laten zien. Om die reden is er doorgaans geen indicatie voor hen. Daarnaast merken we handelingsverlegenheid bij professionals en omstanders.

Intro afbeelding voor artikel: Denktank KVBO

Sien heeft met grote belangstelling het rapport ‘Toegang voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag: Routes naar een integrale afweging’ gelezen.
En vindt dit een hele waardevolle ontwikkeling voor kwetsbare gezinnen.
Wij missen de expliciete aandacht voor normaal begaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders (KVBO).Ons inziens zouden ook zij een onderdeel moeten vormen van het onderzoek. Daarom hebben wij een brief geschreven naar Staatssecretaris Paul Blokhuis

Publicatie met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders.

Een publicatie met indrukwekkende verhalen van vijf normaal begaafde kinderen met verstandelijk beperkte ouders. Daarnaast komen ook professionals aan het woord. Zij geven aan wat er nodig is om betere ondersteuning te bieden aan deze kinderen.

Dit is een publicatie van VWS, waaraan Sien een belangrijke bijdrage heeft geleverd en die verspreid wordt onder alle gemeenten.
Download de publicatie hier.

 

 

 

Intro afbeelding voor artikel: Ik ben er óók nog

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking (KVBO) worden vaak nog te weinig opgemerkt door het sociale netwerk en professionals. Terwijl het opgroeien bij een ouder met een verstandelijke beperking (langdurige) gevolgen kan hebben voor de kinderen. Om deze kinderen beter in beeld te krijgen hebben het Trimbos-instituut en de Denktank KVBO* kennis over KVBO gebundeld.

Intro afbeelding voor artikel: Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking willen gezien worden