Levensfases-Kinderen van verstandelijk beperkte ouders

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking kan heel ingrijpend zijn. Vaak ervaren deze kinderen, ook in hun volwassen leven, grote problemen op allerlei gebied. Sien vraagt met de werkgroep KVBO, waarin ervaringsdeskundigen zitten, om erkenning en herkenning  voor deze doelgroep.

Sien heeft met grote belangstelling het rapport ‘Toegang voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpvraag: Routes naar een integrale afweging’ gelezen.
En vindt dit een hele waardevolle ontwikkeling voor kwetsbare gezinnen.
Wij missen de expliciete aandacht voor normaal begaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders (KVBO).Ons inziens zouden ook zij een onderdeel moeten vormen van het onderzoek. Daarom hebben wij een brief geschreven naar Staatssecretaris Paul Blokhuis

Publicatie met verhalen van kinderen met verstandelijk beperkte ouders.

Een publicatie met indrukwekkende verhalen van vijf normaal begaafde kinderen met verstandelijk beperkte ouders. Daarnaast komen ook professionals aan het woord. Zij geven aan wat er nodig is om betere ondersteuning te bieden aan deze kinderen.

Dit is een publicatie van VWS, waaraan Sien een belangrijke bijdrage heeft geleverd en die verspreid wordt onder alle gemeenten.
Download de publicatie hier.

 

 

 

Intro afbeelding voor artikel: Ik ben er óók nog

In Nederland groeien naar schatting duizenden kinderen op in gezinnen met verstandelijk beperkte ouders. Vaak zijn ze al op jonge leeftijd ‘ouder van hun ouders’ en krijgen ze niet de ondersteuning die ze nodig hebben in hun ontwikkeling. De CHE en belangenorganisatie SIEN starten daarom een masterclass `Perspectief van het kind' waarin hulpverleners leren over de problemen en ondersteuningsmogelijkheden van deze ‘vergeten’ doelgroep.

Ben je zelf kind van verstandelijk beperkte ouders en wil je contact, neem dan contact op met Sien. Heb je als professional een vraag of wil je een workshop laten organiseren door de werkgroep, laat het weten aan Sien.

Een brochure met informatie en adviezen over de opvoedsituatie voor (zorg)professionals, maar ook voor onderwijzers, familieleden en andere betrokkenen. 
Met daarin informatie hoe deze (vaak) vergeten kinderen ondersteund kunnen worden. Daarnaast ook heel concrete tips van onze werkgroep KVBO.

Dit is een brochure van Sien in samenwerking met het Trimbos Instituut. Download de brochure hier.

Intro afbeelding voor artikel: Informatiebrochure ondersteuning KVBO

De werkgroep 'Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders' (KVBO) van Sien heeft als doel dat “normaal begaafde kinderen van ouders met een verstandelijke beperking” worden erkend als een specifieke groep, met een eigen problematiek. Sien benoemt de doelstellingen in een positionpaper.