Privacybeleid

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Philadelphia – Sien (hierna: “SIEN”) verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van SIEN, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan SIEN verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt SIEN, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens van leden
2.2 Persoonsgegevens van donateurs
2.3 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Cookies
6.Wijziging van het Privacybeleid

SIEN adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor jouw administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Philadelphia - Sien
Papiermolen 34, Kamer A2.15

3994 DK Houten
KvK nummer: 40477036
Tel: 06 13 71 98 36

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt SIEN, met welk doel en gedurende welke periode?

2.1 PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN

2.1.1. Soort gegevens
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer
In aanvulling op voorgaande kunt je, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen:
h) informatie met betrekking tot de beperking van je kind, broer, zus of verwant
i) persoonlijke dienstverlening

2.1.2 Doel van de verwerking
SIEN verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

I. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap.
SIEN gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
II. Verstrekken van MagaSien of andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van SIEN.
SIEN gebruikt jouw naam en adresgegevens voor het verstrekken van MagaSien of van andere informatie over diensten, cursussen of activiteiten van SIEN.
III. Afhandelen van betalingen.
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
IV. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten.
SIEN gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor SIEN.
V. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie.
De informatie met betrekking tot de beperking van je kind, broer, zus of verwant wordt gebruikt om interessante informatie over diensten, cursussen of activiteiten van SIEN voor je samen te stellen of gerichte vragen aan je te kunnen stellen.
VI. Anoniem statistisch onderzoek.
Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
VII. E-mailings: informatie en aanbiedingen van SIEN.
SIEN gebruikt jouw naam, en de beperking van kind, broer, zus of verwant (indien van toepassing) en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van SIEN te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
VIII. E-mailings: informatie en aanbiedingen van SIEN .
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt SIEN jouw naam en e-mailadres om je per e-mail interessante informatie en/of aanbiedingen van SIEN te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
IX. Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van SIEN.
SIEN kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten en aanbiedingen van SIEN.
X. Telefonisch contact na afloop van het lidmaatschap.
Uiterlijk tot een half jaar na afloop van je lidmaatschap kan SIEN jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van SIEN.
XI. Vrijwilligers.
SIEN kan - altijd in samenspraak en na toestemming daartoe - de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van SIEN, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die in de verschillende regio’s actief zijn.
XII. Persoonlijke dienstverlening.
SIEN beantwoordt persoonlijke vragen van leden en niet-leden en de vragen en antwoorden worden geregistreerd, nadat vooraf toestemming is gevraagd, met als doel:
- thema’s in beeld te krijgen;
- trends aan te geven;
- andere leden te informeren;
- belangenbehartiging;
- delen van persoonlijke voorbeelden;
- om de meest gestelde vragen op de website aan te vullen.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
SIEN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

SIEN verwerkt en bewaart je gegevens van persoonlijke dienstverlening gedurende drie jaar om thema’s en trends in beeld te krijgen, voor belangenbehartiging, om andere leden te informeren, voor het delen van persoonlijke voorbeelden en om de meeste gestelde vragen op de website aan te vullen.

Sien verwerkt en bewaard gedurende een periode van vijf jaar alle overige persoonsgegevens waarvoor toestemming is gegeven niet zijnde lidmaatschap/dienstverlening.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal SIEN de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.2 PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS

2.2.1. Soort gegevens
In het kader van jouw donatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

2.2.2 Doel van de verwerking
SIEN verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
I. Algemeen contact in het kader van jouw donatie.
SIEN gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen of opmerkingen.
II. Verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van SIEN.
SIEN gebruikt je naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van SIEN, tenzij je hebt aangegeven deze informatie niet te willen ontvangen.
III. Afhandelen van de donatie.
Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van jouw donatie.
IV. Anoniem statistisch onderzoek.
Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
V. E-mailings: informatie en aanbiedingen van SIEN.
SIEN gebruikt je naam en e-mailadres om je per mail informatie te sturen over activiteiten, projecten en fondsenwerving binnen SIEN, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
VI. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van SIEN.
SIEN kan je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuws en diensten van SIEN.

2.2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.
SIEN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal SIEN de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN

2.3.1. Soort gegevens
Indien je via de website of telefonisch contact met SIEN opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) telefoonnummer

2.3.2 Doel van de verwerking
SIEN verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
I. Algemeen contact in het kader van je vraag.
SIEN gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
II. Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit van SIEN.
Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van SIEN, gebruikt SIEN jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van informatie over de cursus, training of andere door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent.
III. E-mails: informatie en aanbiedingen van SIEN.
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt SIEN je naam en e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van SIEN te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
IV. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van SIEN.
Op jouw verzoek kan SIEN je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van SIEN.

2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
SIEN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal SIEN de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft SIEN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt SIEN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van SIEN. Met de verwerkers heeft SIEN een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Wil je de persoonsgegevens die SIEN verwerkt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Neem dan contact met ons op door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kunt via dit mailadres bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. SIEN zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat SIEN aan het verzoek heeft gegeven. Indien SIEN je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 

Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact met ons opnemen. SIEN zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal SIEN je hiervan op de hoogte brengen.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop SIEN je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan ons worden gericht.

5. Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook bij de Belangenvereniging Sien. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. We gebruiken cookies voor het verkrijgen van statistische gegevens over deze site. Belangenvereniging Sien gebruikt de volgende cookies:

  • Google Analytics voor het analyseren van gebruikersgedrag op de website. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en is niet te herleiden tot uw computer of u als persoon.
  • Belangenvereniging Sien zet social media in voor haar externe communicatie. Hieronder vallen Facebookadvertenties. Voor een optimaal bereik en resultaat maken we gebruik van een Facebook-pixel (https://www.facebook.com/policies/cookies/). Deze pixel verzamelt gebruikersdata en bewaart gegevens voor drie maanden. De gegevens worden ingezet voor remarketing en/of toekomstige targeting. U kunt via onze cookiewall aangeven of u de Facebook-pixel wel of niet toestaat om een cookie te plaatsen op uw computer. Kijk voor meer informatie op https://www.facebook.com/help/325807937506242/.

6. Wijziging Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of digitale nieuwsbrief en/of het MagaSien aan je bekend gemaakt. SIEN adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Houten, september 2020

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!