Donorwet en de wettelijke vertegenwoordiging

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Hoe zit het met de nieuwe Donorwet en de wettelijke vertegenwoordiging?

De nieuwe Donorwet gaat in de zomer van 2020 in. Iedereen die zich nog niet geregistreerd heeft wordt gevraagd om dit alsnog te doen. Ook mensen met een verstandelijke beperking. Wat mag je wel en wat niet voor je kind beslissen? Sien is op zoek gegaan naar het antwoord.

Er is met de bevoegdheid van mentoren en curatoren namelijk iets merkwaardigs aan de hand. Algemeen aanvaard is dat vertegenwoordiging bij hoogstpersoonlijke beslissingen niet mogelijk is. In de donorwet kan dat wel.

Daarnaast is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat mentorschap en curatele eindigen bij het overlijden van de cliënt. Maar de nieuwe donorwet geeft deze wettelijk vertegenwoordigers de bevoegdheid om na het vaststellen van de dood van de cliënt nog te beslissen over de eventuele verwijdering van organen. Al met al een grensverleggende exercitie van de wetgever die verschillende vragen oproept.

Kortom, er zit een flinke spanning tussen de rol van de bewindvoerder/mentor in de wet CBM en die in de donorwet. Het is nu aan de wetgever om dit op te lossen. Dit signaal wordt neergelegd bij het ministerie VWS.

Sien schreef een digitale brochure over het vraagstuk 'Donorwet en een verstandelijke beperking' (voor leden gratis, anders € 1,-).

 

Lees meer in dit artikel van Mr. Dr. Kees Blankman.

Themabijeenkomst

Help, mijn kind wordt 18! Wat moet ik regelen?
Voor kinderen met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden, verandert er veel in de wet- en regelgeving. Wat betekent dat voor jou als ouder? Sien helpt je graag op weg en organiseert daarom voor leden en andere belangstellende ouders, verwanten en professionals drie themabijeenkomsten.

Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Verkiezingen

Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen stemmen. Ook mensen met een beperking. Dat gaat niet altijd vanzelf. Voor verstandelijk gehandicapten is het vaak ingewikkeld om zonder hulp van anderen gebruik te maken van dit eenvoudige grondrecht. Belangenvereniging Sien vraagt hiervoor aandacht.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!