Beïnvloeden

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Sien beïnvloedt

Sien behartigt de belangen van mensen met een beperking en hun netwerk. Daarnaast zet Sien zich in  voor de belangen van kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. 

Sien behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Dit doen we als Sien zelf, maar ook in samenwerking met andere verenigingen (bijvoorbeeld met KansPlus) en onze koepelorganisatie Ieder(in). Samen werken we aan een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking gewoon kunnen meedoen. 

In de Praktijk

Manifestbelangenorganisaties VN verdrag

Op 4 december 2018 was onze voorzitter Koos Spanbroek aanwezig bij de overhandiging een manifest over de uitwerking van VN-verdrag voor mensen met een beperking aan leden van de vaste Kamercommissie van VWS. Het manifest is samen met KansPlus, LFB Landelijk en diverse andere belangenorganisaties opgesteld en ingediend.

Wij pleiten ervoor dat bij de uitwerking van het VN-verdrag gekeken wordt naar het individu en wat hij of zij nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Geen algemene richtlijnen, maar uitgaan van de individuele situatie.

Want wat ‘meedoen’ betekent en hoe de samenleving er voor een individu met een beperking uit moet zijn is voor iedereen heel verschillend. 

Lees hier het manifest.

Reactie VWS op manifest over mensen met een verstandelijke beperking
Eind 2018 heeft een aantal VG-belangenorganisaties een Manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. In dat Manifest vragen zij om een specifieke uitwerking van het Verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister De Jonge nu schriftelijk gereageerd op dat Manifest. Lees hier de reactie van minister de Jonge op het manifest. 

Stemrecht mensen met verstandelijke beperking

Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen stemmen. Ook mensen met een beperking. Dat gaat niet altijd vanzelf. Voor verstandelijk gehandicapten is het vaak ingewikkeld om zonder hulp van anderen gebruik te maken van dit eenvoudige grondrecht. Belangenvereniging Sien vraagt hiervoor de aandacht. Dit doen wij bij de lokale en de landelijke politiek. Ook roepen wij lokale belangenbehartigers op om dit te doen.

Sien heeft samen met Ieder(in) een pamflet opgesteld met aandachtspunten die opgelost moeten worden rondom het stemrecht van mensen met een beperking. 

De roep richting de politiek van onder meer Belangenverenigign Sien om hulp bij het stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking heeft al succes gehad. Er komt meer voorlichting en een speciale experimenteerwet. Hiermee wordt het mogelijk om eerder te stemmen -op momenten dat het rustiger is- op andere locaties, en met getrainde begeleiders. Half oktober 2018 stuurde minister Ollongren hierover een brief aan de Kamer. Lees meer. 

Kijk voor meer informatie op www.sien.nl/stemrecht

Sien stuurde in november 2017 deze brief samen met KansPlus naar gemeenten om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid in het stemproces voor mensen met een beperking.

Brief Tweede Kamer met oproep ambitieuzer beleid

In een brief aan alle woordvoerders 'Langdurige Zorg' van de Tweede Kamer roepen Belangenverenigingen Sien en KansPlus in oktober 2017 op om in de komende debatten te pleiten voor een ambitieuzer beleid voor mensen met een verstandelijke beperking.

In het regeerakkoord wordt nauwelijks aandacht besteed aan mensen met een verstandelijke beperking. Sien en KansPlus hadden op zijn minst verwacht dat uit het regeerakkoord de ambitie zou blijken om echt werk te maken van het verbeteren van de positie en de zorg en ondersteuning op alle levensdomeinen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze ambitie is niet zichtbaar.

De komende week zal het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet plaats vinden en medio november wordt de begroting van VWS voor 2018 besproken.  Dit zijn goede gelegenheden om bij het nieuwe kabinet, en in het bijzonder bij de bewindspersonen op VWS, te benadrukken dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op een beleid dat meer is dan brandjes blussen en wachten tot er een nieuwe brand is.

Lees hier de brief die Belangenvereniging Sien samen met KansPlus stuurde naar Kamerleden.  

Hier kunt u lezen welke punten wij belangrijk vinden voor een ambiteus beleid voor mensen met een beperking. 

Meldactie zorg voor ernstig beperkte mensen

Ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen luiden de noodklok. Zij zijn al een flink aantal jaar aan het strijden om de zorg voor hun kind goed te regelen. In april 2017 hebben Sien en KansPlus een meldactie gestart om nog beter zicht te krijgen op de problemen die ervaren worden. Bij verantwoordelijke instanties zoals zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten willen wij deze concrete signalen neerleggen met de vraag om met oplossingen te komen. Inmiddels hebben wij de signalen die wij binnen kregen n.a.v. deze meldactie doorgegeven aan het betrokken ministerie. 

Vragen aan belastingdienst zorgkosten tijdens vakantie

Sien heeft op 14 februari 2017 een brief naar de Belastingdienst gestuurd met een de vraag over de aftrekbaarheid van vakantiekosten voor mensen met een beperking.

Onze leden stelden deze vraag, daarom wil Sien namens haar leden helderheid van de Belastingdienst over welke zorgkosten voor de vakantie wel en niet aftrekbaar zijn. De Belastingdienst heeft onze vraag inmiddels beantwoord (30 juni 2017). Hier kunt u de reactie van De Belastigingdienst lezen. Op onze vraag was helaas geen eenduidig antwoord te geven. De Belastingdienst geeft als verklaring: 'Dit wordt veroorzaakt door de verschillende manieren waarop per vakantie de kosten worden doorberekend en de verschillende persoonlijke situaties. Daardoor zal per individueel geval beoordeeld moeten worden of er sprake is van aftrekbare specifieke zorgkosten.'   

Petitie 'Kinderen van verstandelijk beperkte ouders' aan VWS

Belangenvereniging Sien heeft op 31 mei 2016 samen met de werkgroep 'Kinderen van Verstandelijk Beperkte Ouders' een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie VWS met vraag om aandacht voor kinderen van verstandelijk beperkte ouders. De petitie roept op om normaalbegaafde kinderen van verstandelijk beperkte ouders te erkennen als een groep die ondersteuning nodig heeft vanuit de hulpverlening. Samen met de petitie werd het boek ‘Ouder van mijn ouders’ aangeboden met daarin schrijnende en indringende portretten van volwassen normaalbegaafde kinderen van ouders met een verstandelijke beperking.

Lees hier de petitie.

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!