Sien actueel-Boekentips

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

 

Auteur: Ds Gerhard Ter Maat  ISBN 9789491634796

Hoe heeft God de samenleving van mensen bedoeld? Hoe is het voor een mensen met een zware verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag om te leven te midden van mensen die deze beperking niet kennen? De antwoorden op deze twee vragen botsen nogal eens met elkaar. In Gods naam plaatst Jezus de onaanzienlijken duidelijk zichtbaar in het midden van de mensen. De structuren van onze samenleving neigen ertoe om wie gering en kwetsbaar zijn uit het oog te verliezen. Wie zich laat inspireren vanuit de Bijbel kan niet anders dan kritische kanttekeningen plaatsen bij de geringe plek die mensen met een beperking in onze tijd toegewezen krijgen. De boodschap van de Bijbel zorgt er echter ook voor dat hoop het laatste woord heeft.

 


Intro afbeelding voor artikel: Mijn Zus Mag Er Zijn

Voor en door brussen met een bijzondere broer of zus

Auteur: Anjet van Dijken  ISBN 9789401465571

36 kinderen en volwassenen tussen de 6 jaar tot 69 jaar geven een kijkje in hun leven met een broer of zus met een handicap, ziekte en/of stoornis, zoals de bekende Nederlandse acteur Barry Atsma. Kleurrijk en magazine-achtig vormgegeven: om in één keer uit te lezen, of er af en toe weer bij te pakken.
Wat doe jij het liefst met je broer of zus samen? Hoe reageren jullie op 'vreemde' reacties? Denk jij vaak aan 'later'; of veel aan 'vroeger'? Recent onderzoek van de Belgische orthopedagoge Tinneke Moyson wijst uit dat het uitwisselen van ervaringen direct een positieve invloed heeft op hoe je je als 'brus' voelt: 'Ik ben niet de enige!' Dit boek voorziet hierin - en meer: negen thema's bieden (nieuwe) inzichten.

Intro afbeelding voor artikel: Broers- en zussenboek

Invloed op ontwikkeling en gedrag

Auteur: Frits Boer  ISBN 9789401475365

Ten minste een derde van alle kinderen groeit op als broer of zus van een kind met lichamelijke of psychische problemen, of met verstandelijke, motorische of zintuiglijke beperkingen. Het boek begint met een overzicht van de broer-zus relatie en gaat in op onder andere rivaliteit, loyaliteit, de plaats in de kinderrij, en conflicten.
Daarna worden broer-zus relaties bij specifieke aandoeningen bij kinderen besproken, zoals ADHD, autisme, emotionele stoornissen, cognitieve beperkingen, kanker, chronische ziekten en handicaps. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de gezinsrelaties?

Intro afbeelding voor artikel: Broers en zussen van speciale en gewone kinderen

Verhalen en tips voor broers en zussen van kinderen met een handicap of ernstige ziekte

Auteurs: A. Hames en M. MacCaffrey  ISBN 9789085605072

Broers en zussen van kinderen met een handicap of ernstige ziekte hebben soms het gevoel dat ze er alleen voor staan, dat niemand hun ervaringen deelt. In dit boek vertellen kinderen van verschillende leeftijden in hun eigen woorden wat het voor hen betekent. Ze praten over hun frustraties, het plezier dat ze met elkaar hebben, hun boosheid en verdriet. De ervaringsverhalen geven kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners de gelegenheid ervaringen te delen en uit te wisselen.

Intro afbeelding voor artikel: Bijzondere broers en zussen

Growing Up with a Brother or Sister Who Has Special Needs

Auteur Kate Strohm  ISBN 9780834823396

When there's a disabled child in the family, how are normally developing siblings affected? According to Kate Strohm, a counselor and health educator, siblings of the disabled face particular emotional challenges that are often overlooked. Able siblings commonly struggle with feelings of isolation, grief, anger, and anxiety—and these and other emotional issues can have lifelong effects.

Intro afbeelding voor artikel: Being the Other One

Auteur: Willemien Vereijken | ISBN 9789081793308

Een mooie zomeravond. Het huis is stil. Willemien zit aan tafel en kijkt naar een stapel dierentekeningen die haar zoon Ebel meenam van school. Een wonder dat hij ze gemaakt heeft. Want Ebel..... was dat niet die jongen die vanwege zijn autistische en verstandelijke beperkingen nooit zou kunnen tekenen? Dan bekijkt Willemien de tekeningen nog eens goed en ziet wat haar eerder was ontgaan: alle dieren die Ebel heeft getekend hebben iets wat "niet klopt", iets wat hen anders maakt. Willemien besluit de prachtige serie dierentekeningen te voorzien van een verhaal. Angsthaas en de Anderen is een aangrijpende fabel over de kracht van het anders zijn.

Intro afbeelding voor artikel: Angsthaas en de Anderen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!