Mensen met beperking praten in Tweede Kamer over VN-verdrag Handicap

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Mensen met beperking praten in Tweede Kamer over VN-verdrag Handicap

Op 20 maart hield de Tweede Kamer Ronde Tafelgesprekken over de uitvoering van
het VN-verdrag Handicap. Vanuit Sien schoof hierbij een ouder vanuit SienEigenwijs aan.

Het werd weer pijnlijk duidelijk dat de kwaliteit van leven van mensen met een beperking, en hun naasten, sterk onder druk staat. En dan vooral vanwege de verkokerde wetgeving, bureaucratie, en steeds grotere uitsluiting en achterstanden in alle domeinen van het leven.

Goed beleid voor mensen met een beperking gaat door alle ministeries, bestuurslagen en sectoren heen. En juist die integrale, brede aanpak is noodzakelijk voor het verbeteren van posities. 

De hele ronde tafel is via deze link terug te kijken. 

bracht!”

zegt: “Handreiking Samenwerken met gezinnen met een zorgintensief kind Bevindingen, aandachtspunten en eindproducten voortkomend uit het collaboratieve onderzoek ‘Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind’ (2021-2024Met toch wel pijn in het hart neem ik afscheid van het bestuur van Sien. Het waren 8 mooie jaren waarin we samen als bestuur en medewerkers konden werken voor een belangrijke doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb ook veel geleerd van de verhalen en ervaring van ouders en verwanten. Die kennis neem ik graag mee naar andere rollen die ik vervul. Maar na zoveel jaar vind ik het gewoon goed dat nieuwe mensen verder gaan met het besturen van Sien. Want wat blijft het belangrijk dat de belangen van deze groep mensen voortdurend onder de aandacht worden gebracht!”
minimaal een halfjaar of eenmalig minimaal € 30,-Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!