Noodklok: Wlz en mentorschap 

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Noodklok: Wlz en mentorschap

In november stuurden Sien samen met andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer. Hierin vroegen wij de Tweede Kamer om het wetsvoorstel, waarin enkele wijzigingen van de Wet langdurige zorg worden voorgesteld, te benutten voor de oplossing van het probleem dat je voor een aanvraag van een (her)indicatie eerst naar de rechter moet. Wij stelden voor ook familieleden de mogelijkheid te geven dit te doen en daar geen formeel mentorschap voor te eisen.

In een gesprek met VWS werd duidelijk dat VWS ons voorstel nu niet overneemt. Daarom hebben wij opnieuw gezamenlijk een brief verstuurd aan de Tweede Kamer. In deze brief herhalen wij ons pleidooi en vragen wij de Tweede Kamer om zelf in actie te komen en via een amendement te regelen dat familieleden een (her)indicatie kunnen aanvragen en andere beslissingen te nemen die genomen moeten worden om op basis van de (her)indicatie zorg te krijgen. Met dit laatste voorkomen we dat op een later moment, bijvoorbeeld bij de keuze van de leveringsvorm, alsnog een mentor nodig is.

Lees hier onze brief aan de vaste commissie van VWS.