Vier ambassadeurs voor Sien

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Mensen met een beperking en hun familieleden mogen gezien worden. Daarom zet Sien zich met hart en ziel in om hun belangen te behartigen. We geven deskundig en warm advies aan onze leden als ze vragen hebben. We zijn een vereniging waar leden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Het is helaas nog steeds hard nodig dat er meer aandacht komt voor de situatie van mensen met een beperking en die van hun netwerk.

We zijn dan ook blij dat we vier ambassadeurs gevonden hebben die ons daarbij gaan helpen: Gabriël Anthonio, Marjan van der Velden, Jan de Vries en Marike van Weelden. Alle vier zijn ze ouder van een kind met een beperking. Ze willen, ieder op hun eigen manier, van harte bijdragen aan de missie van Sien: meer aandacht voor mensen met een beperking. Ze stellen zich graag aan jullie voor. 

gabriël antonio kleinGabriël Anthonio

Gabriël Anthonio is onderzoeker en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij spreekt door het hele land over leiderschap en helpt organisaties die zich in zwaar weer bevinden. Zijn zoon Mahil (25) heeft een ernstige meervoudige beperking en autisme. Hij is getrouwd met Radha die ook mantelzorger is. Naast Mahil hebben ze nog een dochter, Talita (27). “Wat ik wil is waarde toevoegen aan Sien en aan de doelgroep van Sien. Sien heeft veel te bieden, aan naasten, maar ook aan woonbegeleiders. Als we onze ervaringsdeskundigheid, maar ook de wetenschappelijke en pedagogische deskundigheid gaan bundelen en systematischer gaan aanbieden, kunnen we nog meer van betekenis zijn. Daar wil ik graag aan bijdragen.”


 

 

marjanMarjan van der Velden

Marjan van der Velden heeft, samen met haar man Herwin, de zorg voor drie kinderen: dochter Ellemieke (20) pleegdochter Ebony (18) en zoon Gideon (9). Hij heeft het zeldzame col4a3bp syndroom en daardoor een verstandelijke beperking, epilepsie en autistische kenmerken. De zorg voor haar gezin combineert Marjan met het schrijven van blogs en columns, onder andere voor Sien. “Het mooiste van Sien vind ik de herkenning, erkenning en kennis die je er kunt vinden. Mijn missie als ambassadeur van Sien is (nog) meer bekendheid geven aan Sien en het netwerk uitbreiden. Ook in mijn eigen omgeving, in Twente. Door meer bekendheid komt inclusie dichterbij! Hiervoor wil ik mij graag inzetten. 

jan de vries kleinJan de Vries

Jan de Vries is sinds april 2021 burgemeester van Sliedrecht. Samen met zijn vrouw Anja heeft hij drie kinderen, van wie de oudste al uitgevlogen is. Zijn jongste dochter, Sanne, heeft het syndroom van Down. “Door haar ben ik in contact gekomen met Sien en ook al jarenlang lid. Ik vind het belangrijk dat Sien er is. Voor persoonlijk advies, voor ontmoetingen en voor de belangenbehartiging. Zeker ook dat laatste, want meedoen is helaas nog niet voor alle mensen met een beperking vanzelfsprekend. Ik hoop dat ik, met mijn ervaring als politicus, bestuurder en vader, van waarde kan zijn voor het werk van Sien.”

 

 


 

pag 04 05 marike van weelden foto2 1Marike van Weelden

Marike van Weelden is actrice. Ze maakte de voorstelling ‘Lastige ouders’ en de documentaire ‘Waar de helden zijn’. Deze gaan over de reis die zij en haar man Arne Ehlardt maakten met hun zoon Jons (21) en hun dochter Bieneke (23). Een reis die herkenbaar is voor veel ouders van een kind met een verstandelijke beperking. Arne is in 2019 overleden. Jons woont in een woongroep bij zorginstelling Dichterbij in Velp bij Grave. Hij heeft een meervoudige beperking. Door het spelen van de voorstelling ‘Lastige Ouders’ de documentaire ‘Waar de helden zijn’ heeft Marike veel mensen gesproken met zorg voor een kind, broer, zus of andere verwant met een beperking. “Ik heb veel verhalen gehoord, maar ook de nood, de roep om hulp gezien en gehoord. Dat er een plek is waar deze verhalen gedeeld worden en hulp geboden kan worden, vind ik heel belangrijk. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan de missie van Sien door deze verhalen onder de aandacht te brengen.”