Noodklok: vraag niet onnodig om mentorschap bij Wlz-indicatie

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Noodklok: vraag niet onnodig om mentorschap bij Wlz-indicatie

Mensen met een verstandelijke beperking maken in veel gevallen gebruik van de Wet Langdurige Zorg. Als er voor iemand die meerderjarig is een (her) indicatie nodig is, komen ouders en familie soms in een ingewikkelde situatie terecht. Want dan blijkt wettelijke vertegenwoordiging nodig te zijn: dus een mentor of een curator.

Voor enkel het aanvragen van een (her)indicatie moet de familie op dit moment de gang naar de rechter maken voor het aanstellen van een mentor. In andere wetgeving (zoals de Wgbo en Wzd) mag de familie wél de cliënt vertegenwoordigen zonder wettelijke maatregel.

Daarom heeft Sien samen met andere organisaties een brief geschreven aan de vaste commissie van VWS met de vraag om de wet op dit punt te wijzigen. Zodat ook ouders en familie de aanvraag voor verlenging of herindicatie van aanvraag voor Wlz kunnen ondertekenen, zonder de ingewikkelde gang naar de rechter voor het aanstellen van een mentor of curator.

Lees hier onze brief aan de vaste commissie van VWS.