Dagbesteding moet beter

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

‘Dagbesteding via de Wmo voor mensen met een verstandelijke beperking is niet op orde.’ Dat is de conclusie uit onderzoek naar de dagbesteding in zuidoost Drenthe. Op 19 oktober presenteerden KansPlus/Sien Drenthe en Zorgbelang Drenthe hun resultaten aan politici, ambtenaren, zorgverleners en belangstellenden.

Dagbesteding is één van de acht basiswaarden van Kwaliteit van Leven. Ook zorgt het voor structuur en houvast. De dagbesteding via de Wmo biedt mensen met een verstandelijke beperking onvoldoende mogelijkheid om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Daarom doen de onderzoekers de volgende aanbevelingen aan gemeenten: ontwikkel een visie, stel financiële middelen beschikbaar, bevorder de deskundigheid van medewerkers, geef heldere informatie en controleer de kwaliteit. Dagbestedingsaanbieders wordt geadviseerd om meer samen te werken, reële prijzen te rekenen en knelpunten bespreekbaar te maken.

Belangrijke bevindingen zijn:

  • Er is onvoldoende dagbesteding beschikbaar
  • Er zijn vraagtekens bij de kwaliteit
  • De toegang is slecht geregeld
  • De kwaliteit van de indicatiestelling kan beter
  • Het systeem is niet transparant genoeg
  • Er is onvoldoende onafhankelijke cliëntondersteuning

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen dat met de invoering van de Wmo in 2015 minder uren vergoed worden. Ook waren er zorgen over de kwaliteit van de dagbesteding. Bij het onderzoek stonden ervaringen van de cliënten en zorgverleners centraal. Ook is er gesproken met dagbestedingsaanbieders, belangenorganisaties, cliëntondersteuners en gemeenten.

Lees hier het onderzoeksrapport.

Themabijeenkomst

Help, mijn kind wordt 18! Wat moet ik regelen?
Voor kinderen met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden, verandert er veel in de wet- en regelgeving. Wat betekent dat voor jou als ouder? Sien helpt je graag op weg en organiseert daarom voor leden en andere belangstellende ouders, verwanten en professionals drie themabijeenkomsten.

Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Verkiezingen

Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen stemmen. Ook mensen met een beperking. Dat gaat niet altijd vanzelf. Voor verstandelijk gehandicapten is het vaak ingewikkeld om zonder hulp van anderen gebruik te maken van dit eenvoudige grondrecht. Belangenvereniging Sien vraagt hiervoor aandacht.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!