Sien actueel

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik

Wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking hebben sinds de start van DigiD geen beheer over het DigiD-account van hun vertegenwoordigde. Daardoor kunnen zaken als administratie, financiën en medische dossiers niet digitaal opgepakt worden. Al jaren vragen Sien, Dit Koningskind, EMB Nederland, LFB en Kans Plus hier aandacht voor. Deze maand leek er verandering te komen doordat het besluit is aangepast. Helaas geldt dit alleen voor bewindvoering en ouderlijk gezag. Familievertegenwoordigers krijgen daardoor dus nog steeds geen toegang tot de DigiD van hun broer, zus, of kind, met alle gevolgen van dien.

Intro afbeelding voor artikel: Samen in actie tegen digitale uitsluiting
Wettelijk vertegenwoordigers kunnen officieel geen DigiD voor hun verstandelijk beperkte verwant aanvragen. Maar als je je digitaal één keer voordoet als je verstandelijke beperkte verwant, is het zo geregeld. EMB Nederland, Sien, KansPlus, Dit Koningskind en LFB willen dat deze handeling voor wettelijk vertegenwoordigers van verstandelijk beperkte verwanten eindelijk officieel wordt geregeld.
 

De reacties naar aanleiding van een oproep in onze nieuwsbrief om jullie bevindingen te delen bevestigde dat het hoog tijd wordt dat het beheer van DigiD eindelijk geregeld gaat worden.
Namelijk dat ouders, broers of zussen die door de rechtbank zijn benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger van hun verstandelijk beperkte naaste, hun DigiD mogen gebruiken.
Ontregel de zorg van ouders en verwanten met een verstandelijke beperkte naaste is ons pleidooi.

Daarom hebben wij met deze vijf organisaties een brief gestuurd naar de leden van de commissie digitale zaken van de Tweede Kamer. Deze is hier te lezen.

 

Intro afbeelding voor artikel: Pleidooi: regel eindelijk beheer DigiD

In februari verschenen het eerste deelrapport 'Aanpak coronacrises' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hierin wordt de gehandicaptenzorg niet genoemd. Ook in de gehandicaptenzorg is in de eerste periode van de coronapandemie tot september 2020 veel gebeurd en heeft zich een ‘stille ramp’ voltrokken.

Intro afbeelding voor artikel: Reactie onderzoek coronacrises: gehandicaptenzorg niet genoemd

In november stuurden Sien samen met andere organisaties een brief aan de Tweede Kamer. Hierin vroegen wij de Tweede Kamer om het wetsvoorstel, waarin enkele wijzigingen van de Wet langdurige zorg worden voorgesteld, te benutten voor de oplossing van het probleem dat je voor een aanvraag van een (her)indicatie eerst naar de rechter moet. Wij stelden voor ook familieleden de mogelijkheid te geven dit te doen en daar geen formeel mentorschap voor te eisen.

Intro afbeelding voor artikel: Noodklok: Wlz en mentorschap

Mensen met een beperking en hun familieleden mogen gezien worden. Daarom zet Sien zich met hart en ziel in om hun belangen te behartigen. We geven deskundig en warm advies aan onze leden als ze vragen hebben. We zijn een vereniging waar leden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Het is helaas nog steeds hard nodig dat er meer aandacht komt voor de situatie van mensen met een beperking en die van hun netwerk.

We zijn dan ook blij dat we vier ambassadeurs gevonden hebben die ons daarbij gaan helpen: Gabriël Anthonio, Marjan van der Velden, Jan de Vries en Marike van Weelden. Alle vier zijn ze ouder van een kind met een beperking. Ze willen, ieder op hun eigen manier, van harte bijdragen aan de missie van Sien: meer aandacht voor mensen met een beperking. Ze stellen zich graag aan jullie voor. 

Intro afbeelding voor artikel: Vier ambassadeurs voor Sien

Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar vanwege corona kunnen we ook al op 14 en 15 maart onze stem uitbrengen. Voor mensen met een verstandelijke beperking gaat stemmen niet altijd vanzelf. Wij hebben handige en actuele weetjes verzameld.

Lees hier meer ….

 

Intro afbeelding voor artikel: Gemeenteraadsverkiezingen 2022