Ouders buitenspel door wetswijziging uit 2014

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Ouders buitenspel door wetswijziging uit 2014

Kantonrechters ontslaan familieleden uit beschermingsbewind

Zorginstellingen gebruiken gewijzigde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek betreffende curatele beschermingsbewind en mentorschap om familie van cliënten van de zorginstellingen aan de kant te schuiven. Dit blijkt uit onderzoek van dagblad Trouw, ‘De Monitor’ (KRO/NCRV) en Investico (onderzoeksjournalisten).

Gewichtige reden

Gewijzigde artikelen in de wet CBM bieden zorgaanbieders de mogelijkheid om wegens ‘gewichtige redenen’ ontslag van de familie als curator of mentor aan te vragen. Zorgaanbieders blijken, volgens bovengenoemd onderzoek, een in hun ogen onwerkbare relatie met de curator/mentor te zien als een ‘gewichtige reden’ voor ontslag van curator- of mentorschap.

Conflict

Sien en KansPlus hebben de afgelopen maanden verontrustende signalen binnengekregen van ouders over de werkwijze van zorginstellingen met een beroep op deze gewijzigde wet. Familieleden geven aan dat ze in een onmogelijke situatie belanden als ze in conflict komen met de zorgaanbieder over bijvoorbeeld de kwaliteit van de geleverde zorg.

Discutabel

Zorginstellingen verzoeken de Kantonrechter met een beroep op de wet om curatoren en mentoren te ontslaan en zelf iemand anders te laten aanstellen. Kantonrechters gaan er soms bij voorbaat van uit dat zorginstellingen beter het belang van de cliënten behartigen dan hun ouders. Dit is op zijn minst discutabel. Er zijn meerdere signalen binnen gekomen dat de nieuwe curator of mentor de ouders belemmert of zelfs verbiedt contact te hebben met hun eigen kind. In sommige gevallen worden zij zelfs geweerd bij de zorgplanbesprekingen. De ouders en verwanten zijn in deze tegenstellingen de zwakste partij en trekken aan het kortste eind.

Brief

Dit is absoluut niet acceptabel! Daarom hebben Sien en KansPlus een brief gestuurd naar vier relevante organisaties, namelijk naar: Rechtbank Oost-Brabant die toezicht houdt op de wet (Toezicht - Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM), het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de rechtspraak en aVGN. Hieronder kun je deze brieven lezen. Sien en KansPlus delen de bezwaren van ouders en verwanten en vragen om een gesprek met deze organisaties om tot een oplossing te komen voor dit nijpende probleem.

De VGN heeft al gereageerd op de brief en aangeboden met KansPlus en Sien in gesprek te gaan.

Brieven:

Brief aan CBM van Iederin-KansPlus en Sien

Brief aan Ministerie van JV van Iederin-KansPlus en Sien

Brief aan Raad voor de rechtspraak van Iederin-KansPlus en Sien

Brief aan VGN van Iederin-KansPlus en Sien

Welke signalen krijgen wij binnen?

Casus 1: 'Ik word neergezet als een overbezorgde moeder die zich bemoeit met kleinigheden. De instelling ergert zich aan mij. Ik word behandeld alsof ik ontoerekeningsvatbaar ben. De zorginstelling duldt geen bemiddeling en als we er iemand bij halen, vliegen we er meteen uit. Ik wil weten wat mijn rechten als moeder/curator zijn. Ik voel me een domme, dwaze moeder en vraag me af of ik als ouder een eerlijke kans krijg.'

Casus 2: Een moeder vraagt of zij als mentor/vertegenwoordiger ontslagen mag worden. De moeder wil geen contact meer met de voormalige woonvoorziening van haar zoon. Deze is failliet gegaan en maakt nu een doorstart. Zij heeft geen goede ervaringen met deze woonvoorziening. Nu heeft ze van de nieuwe zorgaanbieder een brief ontvangen: als ze het contact met de vorige zorginstelling niet toelaat, zal aan de rechtbank gevraagd worden haar als mentor te ontslaan.

Casus 3: Ik ben ontslagen als bewindvoerder van mijn zoon van 36 jaar. Ik wil dit terugdraaien. Wat kunnen jullie voor mij doen?

 

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!