Richtlijn rondom probleemgedrag

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Richtlijn rondom probleemgedrag

Nieuwe richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ verschenen

Eind september is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ verschenen. Bij de ontwikkeling van de richtlijn waren 12 beroepsverenigingen en twee belangenverenigingen voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) betrokken. De richtlijnontwikkeling is gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. Doel van de richtlijn is de kwaliteit van leven bij volwassenen met een VB en naastbetrokkenen te verbeteren en hun last en lijden te verminderen.

In de richtlijn wordt bewust de term ‘probleemgedrag’ gebruikt, vanwege zijn grote herkenbaarheid. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat probleemgedrag vaak het gevolg is van een interactie tussen een persoon en diens omgeving en daarom altijd in de context benaderd moet worden. De aanbevelingen in de richtlijn zijn van toepassing op volwassenen (18 jaar en ouder) met een VB en probleemgedrag. De richtlijn kan ingezet worden in elke setting waar zij veel tijd doorbrengen. De richtlijn bevat aanbevelingen voor alle professionals die betrokken zijn bij het in kaart brengen van probleemgedrag en de begeleiding en behandeling daarvan.

De volledige richtlijn bestaat uit vier Modules. In Module 1 – Beeldvorming van probleemgedrag – wordt de gefaseerde en multidisciplinaire aanpak beschreven die in eerste instantie gevolgd moet worden wanneer er (mogelijk) sprake is van probleemgedrag. In Module 2 – Begeleiding en behandeling van probleemgedrag – wordt ingegaan op niet-medicamenteuze interventies die ingezet kunnen worden bij probleemgedrag. In bepaalde gevallen kan het meerwaarde hebben om, aanvullend op niet-medicamenteuze interventies én met grote zorgvuldigheid, een behandeling met psychofarmaca in te zetten. Module 3 – Psychofarmaca bij probleemgedrag – beschrijft dit proces. Tot slot wordt in Module 4 ingegaan op de invloed die uitgaat van de organisatie van zorg op het inhoudelijke zorgproces rondom probleemgedrag.

De richtlijn kan geraadpleegd worden via www.richtlijnenvg.nl, waar tevens een gebruiksvriendelijke samenvatting en infographic van de richtlijn te vinden zijn.

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!