Meer hulp in het stemhokje

Ik ben anders net als jijJij bent anders net als ik
Afbeelding bij het artikel Meer hulp in het stemhokje

De roep om hulp bij het stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking heeft succes! Er komt meer voorlichting en een speciale experimenteerwet. Hiermee wordt het mogelijk om eerder te stemmen -op momenten dat het rustiger is- op andere locaties, en met getrainde begeleiders. Half oktober stuurde minister Ollongren hierover een brief aan de Kamer.

Met de wet worden experimenten met het uitbrengen van je stem vóór de verkiezingsdag mogelijk. Bij ‘early voting’ is er geen druk van andere wachtende kiezers en kun je hulp krijgen van getrainde stembureauleden. Ook wordt bij de experimenten onderzocht welke ondersteuning kiezers nodig hebben bij het stemmen.

Hoe de experimenten met ‘early voting’ en hulp bij het stemmen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Dit wordt besproken met belangenorganisaties zoals Ieder(in), de Vereniging Gehandicaptenzorg en LFB Nederland. Ook Sien is hierbij betrokken. Het streven is om bij de verkiezingen in 2021 de experimenten te houden. Daarna wordt bekeken hoe de hulp in het stemhokje in de Kieswet kan worden vastgelegd.

Lees de Kamerbrief waarin minister Ollongren de experimenten met het Kiesrecht aankondigt

Mijn verhaal
Mijn verhaal

Graag delen wij verhalen van mensen die staan rondom een broer, zus of kind met een beperking.
Ook jouw verhaal delen? Laat het ons weten en neem contact op met Sien door te mailen naar info@sien.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!