Stuur deze pagina door

Oproep: Wat zijn uw ervaringen met ziekenhuiszorg?

23 maart 2016

Voor het komende MagaSien is Sien op zoek naar mensen die hun ervaringen rond ziekenhuiszorg willen delen.

In het komende nummer van MagaSien besteden we extra aandacht aan het thema ‘ziekenhuishuiszorg bij verstandelijk beperkten’. Een ziekenhuisopname is voor mensen met een verstandelijke beperking behoorlijk ingrijpend. Het levert veel stress op als deze mensen uit de vertrouwde omgeving weg moeten en vervolgens niet begrijpen wat er in het ziekenhuis gebeurt.

Dit vraagt om speciale aandacht, niet alleen van de ouders of verzorgers, maar ook van verpleegkundigen en artsen. Graag horen we uw ervaring met een ziekenhuisopname van uw kind, broer of zus. Hoe was de begeleiding?V Was er ruimte voor overleg over specifieke zorgbehoeften? Ondervond u alle steun of waren er ook knelpunten?

U kunt uw ervaringen mailen naar jolanda@sien.nl. Graag nemen wij dan contact met u op.