Stuur deze pagina door

Bestuur Sien weer op sterkte

24 maart 2016

In het bestuur van Sien vonden de afgelopen maanden wat wisselingen plaats. Inmiddels is het bestuur weer op volle sterkte.

In het maartnummer 2016 van MagaSien stellen de nieuwe bestuursleden zich voor.

Lees verder.