Stuur deze pagina door

Nieuws

23 augustus 2017

Gratis Bijbelboekje ‘Een Koningskind, het verhaal van Ruth’

Gratis Bijbelboekje ‘Een Koningskind, het verhaal van Ruth’

Veertig exemplaren van het boekje ‘Een koningskind, het verhaal van Ruth’ zijn gratis af te halen bij Sien.

lees verder

23 augustus 2017

Jubileumavond 50 jaar Sien op Tholen met Jostiband

Jubileumavond 50 jaar Sien op Tholen met Jostiband

Op 30 september viert de regionale commissie van Sien op Tholen naar 50-jarig jubileum met een concert van de Jostiband. Van harte welkom!

lees verder

18 augustus 2017

Klem in zorgsysteem

Klem in zorgsysteem

Mensen met een complexe zorgvraag moeten vaak enorm veel moeite doen om passende zorg te krijgen.

lees verder

08 augustus 2017

Wilt u meedoen aan onderzoek over de keuzes voor dagbesteding?

Wilt u meedoen aan onderzoek over de keuzes voor dagbesteding?

Sien, KansPlus, LSR en Ieder(in) doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

·         Is de dagbestedingslocatie gesloten?

·         Heeft u/uw familielid zelf gekozen om naar een andere dagbesteding te gaan?

·         Moet u/uw familielid naar een andere locatie omdat er problemen met vervoer zijn?

·         Moet u/uw familielid verhuizen naar een andere woonvorm waardoor ook de dagbesteding wijzigt?

·         Heeft u/uw voor het eerst gebruik gemaakt van dagbesteding bijvoorbeeld omdat u/uw familielid van school komt?

Wat doen met de resultaten van het onderzoek?

In 2016-2017 heeft een onderzoek plaats gevonden naar de keuzen die mensen maken, de wijze waarop voorlichting plaats vindt en de wensen van betrokkenen ten aanzien van keuzemogelijkheden en voorlichting. Gebleken is dat er rondom dagbesteding veel vragen zijn over vrije keuze en de wijze waarop uiteindelijk voor ‘passende’ dagbesteding wordt ‘gekozen’.

Dit item willen we graag verder uitdiepen en van de resultaten zal een rapport verschijnen dat gebruikt kan worden voor regionale en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast zullen de resultaten worden gebruikt voor voorlichtingsbijeenkomsten die in 2017/2018 zullen plaatsvinden op scholen voor speciaal onderwijs en dagcentra.

Hoe kunt u meedoen?

Als u zich via deze link aanmeldt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een telefonisch interview van ongeveer 20 minuten. Uiteraard zullen de resultaten anoniem verwerkt worden. Indien u belangstelling hebt, kunt u tijdens het interview aangeven dat u het rapport graag wilt ontvangen.

Ook als u gebruik maakt van een PGB (persoonsgebonden budget) voor dagbesteding of een PGB voor woonbegeleiding en dagbesteding in ZIN (zorg in natura) hebt, vragen wij u te reageren. Voor vragen kunt u mailen naar d.kloosterman@kansplus.nl.

Wil u meer lezen over het onderzoek naar keuzes in de zorg van 2016-2017?

https://iederin.nl/nieuws/18032/wie-langdurige-zorg-zoekt--raakt-snel-de-weg-kwijt/

 

--> lees verder