45 artikel(en) in 'Bibliotheek'

Vademecum voor een inclusieve kerk

prijs € 10,00

Het Vademecum is een uitgave van het Instituut voor Theologie en Sociale Integratie (ITSI) en het landelijk oecumenisch platform Samen Geloven?Gewoon Doen! (SGGD). De uitgave bevat korte, praktische tips over hoe je als kerk je communicatie en je manier van kerk-zijn kunt aanpassen aan mensen met een verstandelijke beperking.

T-shirt 'Ik ben anders net als jij' maat S

prijs € 12,50

Verkrijgbaar in de maten S, M, L en XL. Hier kunt u maat S bestellen.

Zorgtoeslag

prijs € 1,50

Een zorgverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. Helaas is dit niet goedkoop. Mogelijk hebt u recht op zorgtoeslag. Daarvoor kunt u terecht bij de Belastingdienst. Om zorgtoeslag te kunnen ontvangen moet u voldoen aan de bepaalde voorwaarden. In de brochure leest u welke dit zijn en hoe u zorgtoeslag kunt aanvragen.

Huurtoeslag

prijs € 1,50

Wanneer je huur betaalt, hebt u mogelijk recht op huurtoeslag. U kunt bij de Belastingdienst terecht voor huurtoeslag. Om huurtoeslag te kunnen ontvangen moet je voldoen aan de bepaalde voorwaarden. In de brochure leest u welke dat zijn en hoe u huurtoeslag kunt aanvragen.

 

Sien

Samen met jeugd en ouders

prijs € 0,50

Duurzame participatie voor effectieve jeugdhulp: een handreiking voor gemeenten.

T-shirt 'Ik ben anders net als jij' maat M

prijs € 12,50

Bestel ons t-shirt 'Ik ben anders net als jij'.

T-shirt 'Ik ben anders net als jij' maat L

prijs € 12,50

Bestel ons t-shirt 'Ik ben anders net als jij'.

T-shirt 'Ik ben anders net als jij' maat XL

prijs € 12,50

T-shirt 'Ik ben anders net als jij' maat XL

Onderwijs: financiering en hulpmiddelen

prijs € 1,50

Ben je tussen de 18 en 30 jaar oud? Heb je de Nederlandse nationaliteit? Volg je een opleiding in het voortgezet onderwijs, het voortgezet volwassenenonderwijs of in het speciaal onderwijs? Dan kun je geld krijgen in de vorm van een gift (tegemoetkoming) of een lening. Ook hulpmiddelen kunnen gefinancierd worden. Er zijn verschillende mogelijkheden. In deze brochure vind je een toelichting en de bijbehorende bedragen.

Voordelig op reis

prijs € 1,50

Er zijn verschillende mogelijkheden om voordelig te reizen. Naar een bestemming dichtbij kan men gebruik maken van de regiotaxi, voor grotere afstanden is er Valys. Voor mensen die wel met en openbaar vervoer kunnen reizen maar daarbij begeleiding nodig hebben is er de ov-begeleiderskaart.

Meerderjarig? Waar moet ik op letten?

prijs € 1,50

Eén van de momenten waarop van alles geregeld moet worden en over van alles nagedacht moet worden is de periode rond de 18e verjaardag van iemand met een verstandelijke beperking. In de brochure leest u welke punten dit zijn.

Erven en Schenken

prijs € 1,00

Natuurlijk wilt u dat, ook na u overlijden, uw kind met een verstandelijke beperking in de best mogelijke omstandigheden kan blijven leven. Daarom is het belangrijk erbij stil te staan wat het overlijden van ouders, juridisch gezien, betekent voor iemand met een verstandelijke beperking. Deze brochure gaat kort in op de wetgeving over erfrecht en de mogelijkheden om speciale regelingen te treffen voor een zoon of dochter met een verstandelijke beperking.

Een levensboek maken

prijs € 5,00

Een levensboek schetst het persoonlijk verhaal van een individu met een verstandelijke beperking. In het boek worden zaken vast gelegd zoals gebeurtenissen van vroeger, herinneringen, gebruiken en gewoontes: dit alles kleurt immers zijn leven en zijn medebepalend voor de huidige wensen en behoeften.

Ouder van mijn ouders

prijs € 30,00

In Nederland wonen duizenden normaal begaafde kinderen van ouders met een beperking. Opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking is heel ingrijpend. Vaak ervaren kinderen die in zo'n situatie opgroeien ook in hun volwassen leven problemen op allerlei gebied. Sien geeft een boek uit over kinderen die - tegen wil en dank - ouder van hun ouders zijn. Karel Bruinsma heeft een tiental ervaringsverhalen opgetekend van kinderen van ouders met een beperking. Maarten Verbaarschot maakte fraaie portretfoto's. Ook komen enkele deskundigen aan het woord. Het boek kost € 30,- inclusief de verzending.

Boekje 'Het kan niet? Het kan wel!'

prijs € 4,00

Een boekje over samenleven in Leidsche Rijn van mensen met een verstandelijke beperking en andere buurtgenoten. Een boekje met ervaringen en tips.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

prijs € 1,50

De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Ondersteuningsplan

prijs € 5,00

Bij het realiseren van goede zorg voor iemand met een verstandelijke beperking komen verschillende belangrijke zaken aan de orde. In een goede zorgovereenkomst wordt vastgelegd welke zorg verleend gaat worden. Het ondersteuningsplan biedt vervolgens mogelijkheden om goede zorg te (laten) realiseren. In deze brochure vind je informatie, tips en adviezen met betrekking tot het sluiten van een zorgovereenkomst en het bespreken en vaststellen van het ondersteuningsplan met de zorgaanbieder.

Onderzoeksverslag '(N)iemand weet hoe het was'

prijs € 12,00

Drie studenten van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht hebben in het kader van de afsluiting van hun opleiding een onderzoek gedaan voor Sien naar de gevolgen van het opgroeien bij ouders met een verstandelijke beperking van normaal begaafde kinderen.

Beschermingsmaatregelen

prijs € 5,00

Op juridisch gebied zijn mensen met een verstandelijke beperking wettelijk beschermd door de zogenaamde 'beschermingsmaatregelen'. In de brochure vindt u informatie over deze maatregelingen en hoe u dit moet regelen.

WUBHV

prijs € 1,50

De Wet Uitbreiding Bestuurlijke Handhaving Volksgezondheidswetgeving (WUBHV) regelt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de volksgezondheid bevordert door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel.