Stuur deze pagina door

Stemmen door mensen met een verstandelijke beperking

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Ook mensen met een beperking. Dat gaat niet altijd vanzelf. Voor verstandelijk gehandicapten is het vaak ingewikkeld om zonder hulp van anderen gebruik te maken van dit eenvoudige grondrecht.

Belangenvereniging Sien vraagt aandacht bij de lokale politiek voor de positie van mensen met een beperking. Ook roepen wij lokale belangenbehartigers op om dit te doen.

Op deze pagina helpen wij u op weg met :

A. Hoe schrijf ik een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal?
B. Tips voor lokale belangenbehartigers rondom mensen met een beperking
C. Stemhulp voor mensen met een beperking. 

A. Hoe schrijf ik een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal?

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen beschouwd worden als beginnende lezers. Hoe schrijf je een verkiezingsprogramma zo dat mensen met een verstandelijke beperking het ook begrijpen? Leestip: Handreiking: hoe schrijf ik een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal? .

B. Tips voor lokale belangenbehartigers

Wat kunnen regionale afdelingen van Sien en lokale belangenbehartigers doen voorafgaand aan de verkiezingen?

 1. Organiseer een eigen verkiezingsdebat en/of oefenavond.
  Een regionale afdeling van Sien kan (samen met de gemeente) plaatselijk 'verkiezingsbijeenkomsten' organiseren waarin uitleg wordt gegeven over de verkiezingen. Maak tijdens die bijeenkomst ook gebruik van oefenstembiljetten, zodat mensen met een beperking alvast een keer kunnen oefenen met stemmen. Kijk hiervoor op www.stemjijook.nu waar in de loop van januari 2018 allerlei materialen worden aangeboden om een stemavond te organiseren.

 2. Maak een overzicht van lokale partijen die meedoen met de verkiezingen
  Maak hiervoor gebruik van het overzichtsdocument dat Sien heeft gemaakt van alle politieke partijen als hulpmiddel om duidelijk te maken welke partijen meedoen. Dit is een document met de namen en logo’s van alle landelijke politieke partijen die mee kunnen doen met de gemeenteraadverkiezingen. Dit document moet lokaal op maat worden gemaakt, met de namen van lijsttrekkers, korte standpunten en de toevoeging van lokale politieke partijen.

 3. Toets begrijpelijkheid van lokale partijprogramma’s
  Wanneer is een verkiezingsprogramma begrijpelijk? Bijvoorbeeld als er geen ingewikkelde woorden worden gebruikt en korte zinnen. Ook moet er een logische samenhang zijn tussen de zinnen. Sommige politieke partijen maken van hun verkiezingsprogramma een samenvatting van een A-viertje. Bevraag politieke partijen hierop en geef tips op welke punten het programma begrijpelijker geschreven kan worden.

 4. Beoordeel verkiezingsprogramma’s en breng uitkomsten naar buiten via de media
  Is er in de verkiezingsprogramma’s aandacht voor mensen met een beperking? En zo ja, wat zijn de plannen? Leg de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen die meedoen in uw gemeente naast en elkaar en beoordeel ze. Schrijf een persbericht over uw bevindingen. Hiermee maakt u de regionale afdeling van Sien zichtbaar, maakt u inzichtelijk voor mensen met een beperking welke partijen zich sterk maken voor hen en spoort u andere politieke partijen aan om zich ook uit te spreken voor deze doelgroep.

 5. Vraag aandacht bij stemcommissies voor toegankelijkheid stemlokaal
  Niet alle stemlokalen zijn goed toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel. Kaart dit aan bij lokale stemcommissies. Bevraag de stemcommissies over hun standpunt betreffende hulp bij het stemmen in het stemhokje voor mensen met een beperking. In een stembureau hangen een stembiljet en gedragsregels. Een mooie aanvulling daarop is het overzichtsdocument (zie punt 2) met namen en logo’s van de partijen. Vraag of dit mogelijk is.

Wat wil Sien voor mensen met een beperking?
Sien wil graag bij wet vastleggen dat alle mensen met een beperking hulp kunnen ontvangen in het stemhokje.

Het College voor Rechten van de Mens is actief bezig om bij wet geregeld te krijgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking hulp in het stemhokje mogen ontvangen. Ook Ieder(in) - waarbij Sien is aangesloten - is daar actief bij betrokken en meerdere partijen. Bij de landelijke verkiezingen in 2017 is naar voren gekomen dat die hulp echt gewenst is en dat het verschil tussen lichamelijke en verstandelijke beperking discriminerend is. We streven ernaar om bij wet geregeld te krijgen dat mensen met een verstandelijke beperking hulp kunnen krijgen in het stemhokje. Want we willen gelijke rechten voor iedereen. Dit is helaas nog niet geregeld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voordat dit geregeld is, kan er heel wat tijd overheen gaan.

Daarom zet Sien zich nu in voor:

 • Heldere uitleg over de stempas en machtigen.
 • Heldere uitleg over de lijst en de partijen.
 • Verkiezingsprogramma’s in gewone taal.
 • Heldere uitleg over hoe gaat in het stemhokje en in stemlokalen.
 • In Stemlokalen heldere overzichten ophangen wat er op de stemlijst staat, welke partijen er zijn en hoe je je keuze invult op het biljet.
 • Informatieavonden voor mensen met een beperking waar ze tevens kunnen oefenen met stemmen.

Sien stuurde in oktober deze brief samen met KansPlus naar gemeenten om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid in het stemproces voor mensen met een beperking.

Koos Spanbroek (voorzitter Sien) is onlangs over dit onderwerp geïnterviewd voor de themabijlage 'Leven met een beperking' die op 4 november is verschenen bij Elsevier Weekblad. Lees meer. 

C. Stemhulp voor mensen met een beperking

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Want in Nederland zijn alle mensen met elkaar de baas. We mogen namelijk zelf kiezen wie er in de Tweede Kamer komen. Stemmen is belangrijk, maar ook lastig. Sien wil jou graag helpen bij het stemmen. We maakten onder andere een overzichtsdocument met partijen die mee kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dit document moet nog wel aangepast worden met gegevens van de politieke partijen die in jouw gemeente meedoen. 

Hieronder staat een antwoord op de volgende vragen:

 • C1. Wat staat er op het stembiljet?
 • C2. Welke politieke partij past bij mij?
 • C3. Hoe gaat dat precies, dat stemmen?
 • C4. Mag ik iemand meenemen bij het stemmen die mij kan helpen?
 • C5. Kan er ook iemand anders voor mij gaan stemmen?
 • C6. Waar kan ik nog meer lezen over de verkiezingen?

C1. Wat staat er op het stembiljet?
Het stembiljet is heel groot. En de namen van de partijen en kandidaten staan in kleine letters. De partijen werken met logo’s, kleuren en foto’s. De partijen en kandidaten hebben een nummer. Hoe herken jij nu de partij waarop jij wilt stemmen? Als hulpmiddel heeft Sien een overzichtsdocument gemaakt met:

 • Logo van de partij.
 • Naam van de partij voluit en als afkorting.

Dit overzichtsdocument kun je hier downloaden.

Op deze lijst staan de landelijke partijen die mee doen. In iedere gemeente staan er andere partijen op de lijst. Het kan dus zo zijn dat er partijen op de lijst van Sien staan die in jouw gemeente niet mee doen. En andere partijen die juist wel meedoen, staan misschien niet op deze lijst. Bespreek de lijst daarom met je familie of je begeleider om samen te kijken welke partij goed bij jou past.

Voor begeleiders, ouders of regionale afdelingen van Sien: in dit voorbeelddocument staan de logo’s en namen van de landelijke politieke partijen die meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Hierop kunt u zelf desgewenst de namen en foto’s van de lokale lijsttrekkers toevoegen. Ook de lokale partijen kunnen toegevoegd worden.

C2. Welke politieke partij past bij mij?
Wil je weten welke politieke partij bij jou past? Doe de test op www.stemwijzer.nl. Alle politieke partijen hebben een website met informatie. Die teksten zijn best moeilijk. Sommige politieke partijen hebben een makkelijke tekst gemaakt over hun plannen. Op de website https://www.stemjijook.nu/ kun je ook lezen wat de verschillende politieke partijen belangrijk vinden.

C3. Hoe gaat dat precies, dat stemmen?

 • Stap 1: Je krijgt een stempas.
 • Stap 2: Kies een politieke partij.
 • Stap 3: Ga naar het stembureau en neem je ID-kaart mee.
 • Stap 4: Lever je stempas is.
 • Stap 5: Je krijgt een stembiljet.
 • Stap 6: En nu: stemmen. Met een rood potlood kleur je het hokje in waar de naam staat van de persoon op wie jij wilt stemmen.
 • Stap 7: Doe je stembiljet in de bus.
 • Stap 8: Je hebt gestemd!

C4. Mag ik iemand meenemen bij het stemmen die mij kan helpen?
Stemmen moet je alleen doen en in het hokje mag niemand je helpen. Alleen mensen die blind zijn mogen hulp krijgen in het stemhokje. Alle andere mensen mogen wel buiten het hokje hulp krijgen. Daar kan er uitleg gegeven worden over het stembiljet. 

C5. Kan er ook iemand anders voor mij gaan stemmen?
Als je niet zelf kunt stemmen, mag jouw vertegenwoordiger voor jou stemmen. Daarvoor moet je dan wel (als je dat kunt) een handtekening zetten op de achterkant van de stempas en een kopie meegeven van jouw ID-kaart. Als je zelf geen handtekening kunt zetten, staat daarover een aantekening op jouw ID-kaart. Die aantekening moet jouw vertegenwoordiger dan ook kopiëren en meenemen naar het stemhokje.

C6. Waar kan ik nog meer lezen over de verkiezingen?
Kijk op: